Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

Yetki İtirazı Dilekçesi

Yetki itirazı kapsamında yaşadığınız her türlü olayda WhatsApp veya iletişim formu ...
Blog

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Günümüzün çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de askerlik nedeniyle ...
Blog

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala zarar verme suçu malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında değerlendirilmektedir. ...
Blog

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Yakın zamanda birinci yılını geride bıraktığımız bu pandemi sürecinde birçok şirket, ...
Blog

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Miras bırakanın ölümüyle birlikte ona ait malvarlığı aktif ve pasifiyle kendisine ...
Blog

Mirasın Reddi

Medeni hukukumuza göre, mirasçılar miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılık sıfatını ...
Blog

Mirasta Denkleştirme

Genel kural olarak, miras hukukumuzda terekenin paylaşımı hususu, eşin mirasçılık durumu ...
Blog

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır ?

Veraset ilamının alınma süreci ile birlikte kullanım amacı ile ilgili bütün hukuki ...
Blog

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespit davası, bir kişinin bir işveren nezdinde çalışma sürelerinin ne olduğunun ...
Blog

Yoksulluk Nafakası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda  belirtilen nafaka çeşitlerinden biri olan yoksulluk ...
Blog

Velayet Davası

Velayet davası, velayet hakkına ilişkindir. Hukukumuzca reşit olmayan bireylerin velayet ...
Blog

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim ve soyadı değişikliği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde belirtilmiş ...
0 262 331 07 59
Logo