Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Vatandaşlığına sonradan sahip olma yolunda birtakım değişiklikler getirilerek, yatırım ile vatandaşlık sahibi olmanın önü biraz daha açılmış oldu diyebiliriz.

Türk Vatandaşlığı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun (“TVK”) 5. maddesine göre ‘Türk Vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.’

Bu yazımızda, ilgi maddede bahsedilen Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması konusunun, yatırım ile nasıl yapılacağı üzerinde duracağız.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıda belirtilen üç (3) aşamadan
oluşmaktadır:

 1. Yönetmelik’in 20’inci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi (aşığıda belirtilmiştir) ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması;
 2.  6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem
  ikamet izni alınması ve
 3. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için başvuru yapılması

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar ve Şartlar

19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce yapılacak yatırımlar için belirlenen parasal değerler aşağıya çekilerek başvurular kolaylaştırılmıştır. Son olarak, 07.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı

 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklik ile yabancıların minimum $250.000 tutarında taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığını kazanmasının yanı sıra inşaat projelerindeki kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazların noter huzurunda düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satın alınarak Türk vatandaşlığına başvurulabilmesinin yolu açılmıştır.

C.Başkanlığı kararından özetle, Türk Vatandaşlığı almak isteyen bir yabancı aşağıdaki şartlardan birini sağlaması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilecektir;

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında
  [değişiklik öncesi işbu tutar en az 2.000.000 Amerikan Doları’ydı] sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;
 2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 1.000.000 Amerikan Doları’ydı] veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 3. En az 50 kişilik [değişiklik öncesi en az 100 çalışan] istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
 4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 3,000,000 Amerikan Doları’ydı] üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
 5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını [değişiklik öncesi en az 3.000.000 Amerikan Doları] üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
 6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında

gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını [değişiklik öncesi en az 1.500.000 Amerikan Doları’ydı]en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

*İşbu yukarıda belirlenen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.

Gerekli Evraklar

Başvuru Formu (VAT-4)

 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İki (2) adet renkli pasaport tipi fotoğraf
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk
 • Konsolosluğu tarafından onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk
 • Konsolosluğu tarafından onaylanmış doğum belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk

Konsolosluğu tarafından onaylanmış yabancının bekar, evli, boşanmış veya dul olduğunu açıkça gösterir medeni hal belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi. İşbu belgeye ek olarak:

 • Yabancı yatırımcı evli ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Evlenme Belgesi ve eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı boşanmış ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Boşanma Belgesi/ Kararı ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı dul ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı
  veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Eşinin Ölüm Belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı
  kazanması isteniyorsa diğer ebeveynin bulunduğu yetkili makamdan alınmış apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylı diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont (İşbu hizmet bedeli
  2019 yılında her bir kişi için 15.00 TL olarak belirlenmiştir)

Ek olarak, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvuru yapan kişilerin yeni Türk isim ve soy ismi alma hakkı vardır. Bu durumda, yabancının Türk kimliği ve/veya pasaportu tercih edilen isim ve soy isme göre düzenlenecektir. Bu prosedür zorunlu olmayıp yabancı yatırımcılar dilerse kendi isimleri ile yeni düzenlenecek Türk kimliği ve pasaportlarını alabilirler.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır ?

Her ne kadar Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması sürecini kolaylaştırmış olsa da, başvurunun eksiksiz yapılması ve sürecin doğru ve tam bir şekilde takip edilmesi son derece önem arz etmektedir.

Konu hakkında resmi bir düzenleme olmasa da uygulamada kısa dönem ikamet izni başvuruları genellikle bir ile iki hafta içinde sonuçlandırılır ve vatandaşlık başvuruları ise üç ile altı ay arasında sonuçlandırılır.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak, müvekkillerimize hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için sürece ilişkin her türlü hukuki ve teknik destek bu konuda uzman avukatlarımız ile sürecinizi en hızlı şekilde tamamlamaktayız.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Aileyi Kapsar mı?

İlgili bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturulup, yabancıların Vatandaşlık başvurusu değerlendirilir ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekaletname ile uzaktan sonuçlandırılabilir. Ancak, başvurunun sonuçlandırıldığı son aşamada başvuran ve adına başvuru yapılan 1. derece aile bireyleri (eş ve 18 yaş altı çocuk) en yakın nüfus müdürlüğünde parmak izi vermek ve kendi Türk vatandaşı kimlik ve/veya pasaportlarını almak için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Sürecinde Neden Profesyonel Destek Almalısınız?

Her ne kadar Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması sürecini kolaylaştırılmış olsa da, süreç hala çok uzun ve yorucu olabilmektedir. Yapılacak ufak hatalar, evrak ve bürokrasi işleyişinde ufak aksaklık ve pürüzler vatandaşlık kazanmak isteyen kişiyi olduğundan daha fazla süre de kazanmasına, zaman ve pek tabi maddi kayıplara yol açmaktadır.

Bu süreci yürütürken, bu alanda tecrübe sahibi uzman bir avukattan hukuki destek almanız, kayıplarınızın önüne geçmeniz için tarafımızca önerilmektedir. Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması ile yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması hakkındaki yazılarımızı sitemizden okuyabilir, bize danışabilirsiniz.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak, müvekkillerimize hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için sürece ilişkin her türlü hukuki ve teknik destek bu konuda uzman avukatlarımız ile sürecinizi en hızlı şekilde tamamlamaktayız.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar