Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Günümüzün çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de askerlik nedeniyle işçinin işten ayrılmasıdır. İşçinin normal şartlarda kıdem tazminatına hak kazanmış olması durumunda, eğer ki işinden askerlik sebebiyle istifa etmiş ise de söz konusu kıdem tazminatını almaya hak kazanmış olacaktır. Ayrıca askerlik için işten ayrılacak olan işçi dilerse diğer hakkı olan askerlik dönüşü işe iadesi hakkını da kullanabilir.

Askerlik görevi sebebiyle işçiye sağlanan haklar, bedelli askerlik için de geçerlidir.

Askere Giderken Tazminat Alınır mı ?

4857 Sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile 1475 sayılı eski İş Kanununun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. Maddesi uyarınca, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı açıktır.

Her ne kadar 2018 yılındaki bedelli askerlik özelinde yapılan düzenlemelerde, bedelli askerlik görevini yerine getiren kişi ücretsiz izinli sayılacağına dair olan düzenleme kaldırılmış olup, 2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker alma Kanunuyla bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirildi.

Bu yeni kanunda ücretli izin hususuna yer verilmemiş olup, bu sayede bir karışıklığa sebep olmaksızın bedelli askerlik görevini yerine getiren işçi de 1475 say. İş Kanunumuzun 14. Maddesine tabi olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. 

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılmada İhbar Süresi  

1475 sayılı İş Kanununun 14 maddesine göre işçi muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanacak ise de ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bu sebeple askere gitmek isteyen bir işçinin, daha önceden işverene bildirmemesine rağmen ani bir karar ile iş sözleşmesini feshetme ve ihbar öneli vermeme hakkı olduğu söylenebilecektir.

Nitekim konu ile ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/11087 E., 2019/13276 K. sayılı ilamında şu ifadelere yer vermiştir:

“İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, evlilik, muvazzaf askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

İşe iade davası açılabilir mi ?  

Askerlik sebebiyle işten çıkan işçilerin askerlik bittikten sonra aynı işe dönmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre askeri ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istediklerini işverene bildirmelidirler.

Bu durumda işveren, eski işlerine benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe işçiyi tercih ederek, o andaki şartlarla işçiyi işe almak zorundadır. İşveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödeyecektir. Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçinin işe iadesi hakkında daha detaylı bilgi için ; ‘İşe iade davaları’’

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi  

………. A.Ş. / LTD. ŞTİ. 

Kişi Bilgileri :

Çalıştığı İş Kolu/ Departman :

Konu: Askerlik görevim sebebiyle işten istifa bildirimim hakkındadır.

……/…../…20.. tarihi itibariyle, askerlik vazifemi yerine getirmek amacıyla işten ayrılıyorum. Askerlik şubesi tarafından verilen askerlik sev- görev evrakımın bir sureti ektedir.

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi gereğince tarafıma kıdem tazminatımın ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenmesi gereken diğer tüm haklarımın ödenmesini talep ediyorum.

Saygılarımla.

EK : Askerlik Sevk Sureti 

Ad Soyad

İmza- Tarih

1 Comment
  1. merhabalar.
    askerlik için iş yerimden çıkış verip tazminatımı aldım gitmeme yaklaşık 1 ay var. şuan gitmekten vazgeçip bedelliye çevireceğim ve farklı bir işe gireceğim. tazminat durumum ne olur geri hak talep edilir mi veya bir sorun olur mu?
    saygılarımla…

Yorum Bırakın

0 262 331 07 59
Logo
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar