Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Günümüzde boşanma davaları, verilen istatistiklere göre %90 oranında anlaşmalı olarak sonuçlanmaktadır. Bu durumun en büyük nedeni çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürmesidir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar velayet, nafaka, tazminat, sahip olunan taşınır-taşınmaz eşyalar gibi konularda kendi aralarında anlaşarak, sürecin uzamasına sebebiyet vermeksizin sonuca ulaşabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürmesi ve bu sürecin hem hukuki olarak hem de manevi olarak tarafları yıpratma durumu da gözetildiğinde, şartların oluşması ve tarafların anlaşması halinde anlaşmalı boşanma yolunu seçmek çok daha makul duruma gelmektedir.

Aşağıda da belirteceğimiz nedenlerle bu protokolün hazırlanması, dava sürecinin uzamaması ve benzeri konularda Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun Medeni Hukuk ve boşanma alanında uzman avukatlarından hukuki yardım alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Evlilik birliği içerisinde Türk Medeni Kanunu’nun boşanma başlığı altında belirtilen nedenlerin varlığı halinde taraflar çekişmeli olarak boşanabilir.

Bununla birlikte tarafların TMK 166/3’te belirtilen şartları sağlaması ve zorunlu unsurlar konusunda anlaşmaları halinde anlaşmalı olarak boşanması da mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davasını, koşulların sağlanması ve tarafların anlaşması halinde çekişmeli boşanma davasına göre çok daha kısa sürede sonuçlanan ve tarafların anlaşması nedeniyle sonuçlarını öngörebildiği dava türü olarak tanımlamak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ?

Anlaşmalı boşanma davası, doğrudan TMK 166/3’e dayanarak açılabileceği gibi, yargılaması devam etmekte olan bir çekişmeli boşanma davasında da anlaşma halinde davanın anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Normal koşullarda anlaşmalı boşanma davalarında, mahkemeye başvuru sonucunda açılan davadan yaklaşık 3-4 ay sonra duruşmaya çıkılmakta ve tarafların protokollerinin TMK’ye uygun olması ve serbest iradeleriyle bu protokolü ve boşanmayı kabul etmeleri durumunda boşanma gerçekleşmektedir. Ancak tarafların bir avukat aracılığıyla bu davayı açması durumunda çoğunlukla 1-2 hafta içerisinde duruşmaya çıkılabilmesi mümkündür.

Bu duruşma sonrasında tarafların boşanmayı ve gerekli unsurları içeren protokoldeki maddeleri kabul etmeleri halinde 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazılmaktadır.

Davanın avukat aracılığıyla takip edilmesi halinde gerekçeli kararın yazılmasını takiben davanın kesinleşmesi ve boşanmanın hükümlerini doğurması normal sürelerden çok daha kısa sürecektir. Bu boşanma kararının kesinleşmesi sonucunda karar nüfus müdürlüğüne gönderilerek nüfus kaydına işlenir ve boşanma süreci tamamlanmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma davası, gerekli koşulların sağlanması ile birlikte gerekli olan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü, T.C. kimlik fotokopisi ve diğer evraklar tamamlanarak, eşlerden birinin son yerleşim yeri ya da tarafların davadan önce son 6 aydır ikamet etmiş oldukları yer nöbetçi aile mahkemesine yapacakları başvuru ile açılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için:

  • Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, yani mahkemeye başvuru yapılacağı tarihte, resmi nikahın gerçekleşmesinin üzerinden 1 yıl ve üzeri süre geçmiş olmalıdır.,
  • Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır.
  • Tarafların duruşma esnasında boşanmayı ve ekindeki protokolü özgür iradelerince kabul etmeleri gerekmektedir.

Koşulların herhangi birinin gerçekleşmemesi veya duruşma sırasında kabul edilmemesi durumunda anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye devam edecektir.

Anlaşmalı Boşanmada İstinaf Temyiz

Anlaşmalı boşanma davası sonucunda, taraflardan her biri gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık kanuni süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf başvurusu yapabilir. Ayrıca boşanma davalarında temyiz yolu da açık olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının tebliğinden itibaren de iki haftalık süre içerisinde temyiz yoluna gidilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi


…………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Gülce ÇAĞLAR

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI : Bora ÇAĞLAR

ADRES :

KONU : TMK 166/3 uyarınca anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Gülce ile davalı Bora ÇAĞLAR, …/…/…. tarihinde evlenmişlerdir. Evlilik birliğinin son dönemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıklar oldukça artmış, tartışmalar neticesinde evlilik birliklerini devam ettirmeleri imkansız hale gelmiştir. Bu durum sonucunda taraflar boşanma konusunda anlaşmışlardır.

Nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere müvekkil ile davalının herhangi bir müşterek çocuğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi/manevi tazminat veya diğer mali haklara ilişkin bir talepleri bulunmamaktadır.

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere tarafların boşanma ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin anlaşmış oldukları ekte sunulmuş olmakla birlikte, tarafların fiili anlamda sona ermiş olan evliliklerinin resmi şekilde de sona erdirilmesi adına tarafımızca mahkemenize başvurma zaruriyeti hasıl olmuştur

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı örneği, Anlaşmalı boşanma protokolü, sair deliller.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, sair nedenler

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini bilvekale talep ederim.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği  

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI :

DAVALI :

  • Davacı ile davalı, anlaşma yolu ile boşanmayı kabul etmiş bulunmaktadır.
  • Müşterek çocuk ………..’nin velayetinin davacı annede olacağı konusunda taraflar anlaşmış olmakla birlikte, tarafların aynı şehirde yaşamaları durumunda müşterek çocuk; her yıl okul dönemi haricindeki yaz tatili harici bütün resmi, dini ve genel tatillerde, yaz tatilinde ise 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında davalı baba ile kalacaktır.
  • Tarafların müşterek çocukları(8) ……… ‘nin eğitim ve öğretim giderleri davalı ……………… tarafından karşılanacaktır.
  • Tarafların birbirlerinden nafakaya dair herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.
  • Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi-manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.
  • Boşanma öncesinde mal paylaşımını kendileri aralarında gerçekleştirmeleri nedeniyle taşınır-taşınmaz müşterek mallara dair birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar anlaşmış olmaları neticesinde mal paylaşımına dair herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu 6 madde ve 3 nüshadan oluşan protokol, taraflarca herhangi bir baskı olmaksızın özgür iradeleriyle tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.  Protokol kendi içerisinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir baskı altında kalmaksızın …./…./…….. tarihinde imzalanmıştır.

Davacı Davalı
……………….. ……………………

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar