Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal rejimi, eşlere ait malların evlilik devam ederken veya sona erdikten sonraki ...
Blog

Anlaşmalı Boşanma Davası

Günümüzde boşanma davaları, verilen istatistiklere göre %90 oranında anlaşmalı olarak ...
Blog

Tehdit Suçu ve Cezası

Şiddet ve saldırganlığın yaygınlaştığı günümüzde tehdit her ne kadar basitmiş gibi ...
Blog

İftira Suçu ve Cezası

İftira Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında ...
Blog

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Toplumsal değerlerin korunmasını sağlamak ceza hukuku açısından temel amaçlar arasında ...
Blog

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Mevzuatımıza göre kişiler, dava ve diğer hukuki işlemlerinin takibini bizzat ...
Blog

Adli Yardım Talepli Dilekçe

Herkes eşit ve adil yargılanma hakkına sahip olduğu gibi, gerekli şartları sağladığı ...
Blog

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun yararına bozma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesinde düzenlenen ...
Blog

İkale Sözleşmelerinin Feshi

İkale sözleşmesi, iş akdinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesidir. İkale ...
Blog

İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan ve 12.10.2017 tarihinde kabul edilen değişiklik ile ...
Blog

İş Kazası Tazminat Davası

Ülkemizde her yıl birçok iş kazası yaşanmakta ve bunun sonucunda can kaybı, maluliyet ve ...
Blog

İşçi Alacakları

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla birlikte, işçilerin çalışma ...
0 262 331 07 59
Logo