Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşlığı doğumla ya da sonradan kazanılır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması ise yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür. Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanılması ise yetkili makam kararıyla kazanmanın yollarından biridir.

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin ayrıntılı düzenleme İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yapılmıştır. Hukuk büromuz vatandaşlık başvurusu süreci ve devamındaki işlemlerin tamamında profesyonel destek sunmaktadır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde bulunan başvuru formunun doldurulması ve gerekli evrakların verilmesi ile yapılır. Başvurunun Türkiye’de ya da dış temsilciliklerde yapılması mümkündür.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Vatandaşlık başvuruları, illerde valilikler bünyesinde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonlarına yapılır. Komisyonun sekreterya görevleri il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü tarafından yürütülür.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar ve Şartlar

Bir yabancının bir Türk vatandaşı ile evlenmesi onun doğrudan Türk vatandaşı olmasını sağlamaz. Türk vatandaşlığını kazanabilmek için başvuru yapmak isteyenler bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldır evli olmalıdır. Başvurunun yapılabilmesi için evliliğin halen devam ediyor olması da gerekir. Bu evliliğin kağıt üzerinde olması yeterli değildir.

Kanun aynı zamanda fiilen aile birliği içinde yaşama şartı da aramaktadır. Bunun yanında başvurucunun evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette (örneğin fuhuş ya da fuhşa aracılık gibi) bulunmuyor olması da gerekir.

Başvuru için gerekli bir diğer şart ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamaktır. Bununla ülke çıkarları aleyhine faaliyet gösterenlerin ya da bunları destekleyenlerin, kamu düzenini bozanların vatandaşlık kazanmasına engel olunmak istenmiştir.

Başvurunun yapılmasının ardından Türk vatandaşı eşin ölmesi halinde vatandaşlığa kabul kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin devamı şartı artık aranmaz. Vatandaşlığa kabul kararının verilmesinin ardından ilgili evliliğin sona ermesi de kazanılan vatandaşlığı kaybetmeye neden olmaz.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasında herhangi bir ikamet şartı ya da süresi öngörülmemiştir.

Başvuruda gerekli belgeler ise başvuru formu, Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneği, biyometrik fotoğraf, kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, hizmet bedelinin ödendiğini gösteren makbuz ve başvurucunun Türkiye’de yerleşim yeri varsa ikamet tezkeresidir.

Başvurucu kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığı kazanmasını istediği ergin olmayan çocukları varsa onları da başvurusuna dahil edebilir.

Başvuruyu alan komisyon gerekli evrakların tamamlanmış olduğunu görürse oluşturduğu dosyayı il emniyet müdürlüğüne göndererek başvurunun gerekli şartları taşıyıp taşımadığının incelenmesini ve bir rapor sunulmasını ister. Ardından rapor olumlu ya da olumsuz karar vermesi için İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık kararına karşı yargı yolu açıktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Başvurunun yapıldığı ile göre değişiklik göstermekle birlikte sonuç yaklaşık olarak altı ay ila bir yıl arasında alınmaktadır.

Vatandaşlık Başvuru Sürecinde Neden Profesyonel Destek Almalısınız?

Başvurunun yapılması ile ilgili en önemli konu doğru belgelerin hazırlanıp işlemlerin takip edilmesidir. Evraklardaki yanlışlık süreyi uzatacaktır.

Büromuz yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı ve Türkiye’de çalışma izni konularında olduğu gibi evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı konusunda da sürece dair profesyonel danışmanlık vermekte, titiz ve sistematik yaklaşımı ile fark yaratmaktadır.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar