Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

İş Hukuku

İşçi – işveren uyuşmazlıklarından kaynaklı işçilik alacakları davaları, iş kazası kaynaklı tazminat davaları, hizmet tespiti davaları ve işe iade davaları için; hak kaybı yaşamamanız adına hukuki sürecinizi bir avukatla takip etmenizi tavsiye etmekle birlikte, ofisimizde bulunan iş hukuku alanında uzman avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Blog

SGK Çalışan Doğum Parası

Kararname'ye eklenen 27/3/2015 tarihli Ek Madde 4 ile Türk vatandaşları ile mavi kart ...
Blog

Doğum İzni Kaç Gündür? Nasıl Hesaplanır? 2024

Anayasa'nın çalışma şartlarını düzenleyen hükmüne göre küçükler ve kadınlarla bedeni ve ...
Blog

İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.18 düzenlemesiyle hizmet ...
Blog

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür?

Çalışanların çeşitli nedenlerden dolayı izin hakları vardır. Bunların kimi ücretli kimi ...
İş Hukuku

Kısa Çalışma Ödeneği

Yakın zamanda birinci yılını geride bıraktığımız Covid-19 salgını, küresel piyasalarda ...
Blog

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Günümüzün çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de askerlik nedeniyle ...
Blog

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Yakın zamanda birinci yılını geride bıraktığımız bu pandemi sürecinde birçok şirket, ...
Blog

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespit davası, bir kişinin bir işveren nezdinde çalışma sürelerinin ne olduğunun ...
Blog

İkale Sözleşmelerinin Feshi

İkale sözleşmesi, iş akdinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesidir. İkale ...
Blog

İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan ve 12.10.2017 tarihinde kabul edilen değişiklik ile ...
Blog

İş Kazası Tazminat Davası

Ülkemizde her yıl birçok iş kazası yaşanmakta ve bunun sonucunda can kaybı, maluliyet ve ...
Blog

İşçi Alacakları

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla birlikte, işçilerin çalışma ...

İşe İade Davaları

İşe iade davası, işçinin çalışma süresi ve iş yeri özelliklerine yönelik kanuni koşulların sağlanması halinde, haksız olarak işten çıkartılan işçinin işe geri dönmek adına açabileceği dava türüdür.

İş hukuku davaları içerisinde usul olarak en ağır koşulları içeren dava türü olması, başvuru ve dava sürelerinin kısıtlılığı ve benzeri durumlar nedeniyle, hak kaybına uğramamak için işe iade sürecinde uzman bir işçi avukatından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

İş Kazası Davaları

İş yerinde veya iş yeri dışarısında gerçekleşen kazaların, kanuni koşulları sağlayarak iş kazası niteliğinde olması durumunda, işçinin bu kaza sebebiyle maddi ve manevi tazminat hakları doğmaktadır.

Bu tazminatların miktarı, talep edebilecek kişilerkusur oranları gibi teknik ve uzmanlık gerektiren konular nedeniyle alanında uzman bir İş Hukuku Avukatından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Kıdem Tazminatı Davaları

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle veya iş veren tarafından haksız nedenle feshedilmesi durumunda, diğer kanuni koşulların da sağlanması halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda özellikle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi; istifa etmesi durumlarında hangi nedenle istifa ettiği ve bu istifa iradesini işverene nasıl yönelttiği konuları, kıdem tazminatına ilişkin dava sürecinde ispat açısından önem arz etmektedir.

Bu nedenle istifa kararınız öncesinde veya haksız olarak iş sözleşmeniz sonlandırıldığı süreçte hukuki destek almanız, hak kaybına uğramanızı önleyecektir.

İhbar Tazminatı Davaları

İş sözleşmesinin, diğer kanuni koşulların sağlanması halinde, işçi veya işveren tarafından kanuni bildirim sürelerine uyulmadan feshedilmesi durumunda, bu süreye uymayan taraf aleyhinde çalışma süresine bağlı olarak farklı tutarlarda ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

Bu hak, kıdem tazminatından tamamen farklı olmakla birlikte, her kıdem tazminatına hak kazanılan durumda ihbar tazminatına da hak kazanıldığı bilgisinin hiçbir şekilde doğruluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda gerek işçi, gerekse işveren olarak hak kaybına sebebiyet vermemek için bir iş hukuku avukatından hukuki destek almanız oldukça doğru bir yaklaşım olacaktır.

İş Sözleşmesinden Doğan Anlaşmazlıklar

İş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu işverenin ücret yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Ücret; yalnızca iş sözleşmesinde kararlaştırılan maaş değil, aynı zamanda fazla çalışmalar, hafta tatili çalışmaları, bayram çalışmaları ve benzeri çalışmalar nedeniyle işverenin ödeme yükümlülüğü bulunan ödemeleri kapsamaktadır.

İşverenin bu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı gündeme gelecektir.

Bu prosedürün hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde işçi hem bu haklarını talep edebilecek, hem de diğer koşulların oluşması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Hak kaybına uğramamak için iş akdi feshinin şekli, içeriği, zamanaşımı gibi teknik konular önem arz etmektedir. Konunun hassaslığı nedeniyle fesih öncesi ve sonrası hukuki sürecin uzman bir avukatla takip edilmesi, talepte bulunan kişinin yararına olacaktır.

Kocaeli İşçi Avukatı

İş hukuku davalarının nitelikleri gereği, başvuru süreleri, başvurularda dikkat edilmesi gereken şekil şartları, dava sürecinde dikkat edilmesi gereken süreler, zamanaşımları, kusur oranları ve benzeri çok teknik konular nedeniyle hukuki süreci bir iş hukuku avukatıyla takip etmeniz hak kaybına uğramanızı önleyecektir.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, iş hukuku alanında uzman avukatlarımız ile yargılamanın en kısa sürede sonuçlanması ve talepleriniz doğrultusunda en verimli sonuca ulaşabilmek için iş hukuku avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

İş hukuku davalarında danışmanlık süreciniz nasıl işliyor ?

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Hukukuna dair bütün mevzuat kapsamında, işçi ve işveren bütün müvekkil ve danışanlarımızın, İş Hukukundan kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarını uzman avukat kadromuz ile birlikte çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Müvekkillerimizin hukuki ve maddi haklarını gözeterek, bu talepleri doğrultusunda, dava takibi ve danışmanlık hizmetlerimizle, doğru adımlarla hukuki sorunlarını çözmeyi kendimize misyon edinmiş bulunmaktayız.

İş hukuku davam için Eksen Hukuk’a nasıl vekalet verebilirim ?

İş Hukuku davaları için bizlerle yapmış olduğunuz görüşme sonrasında, dava takibi, arabuluculuk süreci takibi, ihtarname hazırlanması ve benzeri yasal işlemlerde tarafınızı temsil edebilmemiz için bizlere herhangi bir Noterlikten Avukat Vekaletnamesi çıkartmanız gerekmektedir. Bunun için web sitemizde de yer alan vekalet bilgileri ile birlikte en yakın Notere giderek işleminizi  gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İş hukuku davaları ne zaman sonuçlanır ?

İş Hukuku alanındaki dava çeşitliliğinin fazlalığı kapsamında, dava türüne göre sonuçlanma süresi değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar İş Kanunu ve benzeri kanunlarda daha farklı süreler öngörülmüş olsa da, günümüzde birçok farklı etken nedeniyle yargılama süreleri, kanunda yer alan bu süreleri aşmaktadır. Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu etkenleri en aza indirerek, hukuki süreci olabilecek en kısa sürede sonuçlandırmaktayız.

İş hukuku davalarında avukatlık ücreti nasıl belirlenir ?

İş Hukuku davalarında, dava çeşidine göre avukatlık ücreti maktu veya nispi olarak belirlenmektedir. Avukatlık ücretinin miktarı ise yine dava çeşidi ve davaya esas tutara göre farklılık göstermektedir. Avukatlık ücreti ödemelerinizi nakit ve peşin olarak veya e-tahsilat sistemi ile kredi kartıyla ve taksitle gerçekleştirebilirsiniz.

İşveren nedir ?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş akdiyle herhangi bir işe dayalı ücret karşılığı işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi; ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İş hukuku davaları nelerdir ?

İş Hukuku davaları çok çeşitli olmakla birlikte başlıca; Ücret (Maaş) Alacağı Davası, Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası, İşçilik Alacakları (Fazla Mesai, Hafta Tatili, Ulusal Bayram Genel Tatil, AGİ, Prim ücreti) Davası, Hizmet Tespiti Davası, İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davası, İşe İade Davası, Mobbing Kaynaklı Manevi Tazminat Davası olarak sıralanabilir.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar