Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret bir kimseyi aşağılamak, küçümsemek anlamına gelir. Hakaret eden, muhatabının onur ...
Blog

Düğün Takıları Davası

Güncelliğini her zaman koruyacak bir konu olan düğünde takılan takılar hususu eşler ve ...
Blog

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme, Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlenmekle birlikte, ...
Blog

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan feragat, HMK 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili yazımızda ...
Blog

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu'nda ilamsız takip kısmında düzenlenmiştir. ...
Blog

Ticari Davalar

Ticari faaliyetleri ilgilendiren bütün davalar ticari dava değildir. Bir ticari işletme ...
Blog

Tavzih Dilekçesi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’muzun 305. Maddesinde düzenlenmiş olan Tavzih ...
Blog

HAGB İtiraz Dilekçesi

Özellikle Asliye Ceza Mahkemelerindeki Hırsızlık Suçu, Hakaret Suçu, Mala Zarar Verme ...
Blog

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık, yeni bir suç değildir. Eskiden beridir işlenen bu suç teknolojinin ...
Blog

Yetki İtirazı Dilekçesi

Yetki itirazı kapsamında yaşadığınız her türlü olayda WhatsApp veya iletişim formu ...
Blog

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Günümüzün çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de askerlik nedeniyle ...
Blog

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala zarar verme suçu malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında değerlendirilmektedir. ...
0 262 331 07 59
Logo