Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

Geçit Hakkı

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel ...
Blog

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre Türk vatandaşlığı doğumla ya da sonradan ...
Blog

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Vatandaşlığına sonradan sahip olma yolunda birtakım ...
Blog

Edinilmiş Mal

Edinilmiş Mal Nedir ? TMK 219’da örnek türünden olmak üzere edinilmiş mal sayılan ...
Blog

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Nedir ? Takipsizlik kararı yani diğer bir adıyla ...
Blog

Vasi Tayini Dilekçesi

Vesayet altına alınma, kişinin ya da ilgililerin isteği üzerine veya mahkeme kararıyla ...
Blog

Düğün Takıları Davası

Güncelliğini her zaman koruyacak bir konu olan düğünde takılan takılar hususu eşler ve ...
Blog

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme, Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlenmekle birlikte, ...
Blog

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan feragat, HMK 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili yazımızda ...
Blog

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu'nda ilamsız takip kısmında düzenlenmiştir. ...
Blog

Ticari Davalar

Ticari faaliyetleri ilgilendiren bütün davalar ticari dava değildir. Bir ticari işletme ...
Blog

Tavzih Dilekçesi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’muzun 305. Maddesinde düzenlenmiş olan Tavzih ...
0 262 331 07 59
Logo