Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

Belirsiz Alacak Davası

Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel hukuk yargılamalarının şeklini belirleyen kanundur. Bir ...
Blog

Evlilik İzni

Evlilik İzni Nedir? Bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin sahip olduğu izin ...
Blog

Babalık Davası

Evlilik içinde doğan çocuğun babasının koca olduğu kabul edilir. Fakat evlilik dışında ...
Blog

Yargılamanın Yenilenmesi

Kesin hüküm, ilgili dava hakkında son kararın verilmiş olduğunu ve artık başvurulacak bir ...
Blog

İstihkak Davası

Mülkiyet hakkı hukuk düzeni içinde hak sahibine (yani malike) en geniş yetkileri veren ...
Blog

İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap suçu tıpkı zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçları gibi kamu idaresinin ...
Blog

Tam Yargı Davası

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre üç tane idari dava türü vardır. Bunlar iptal ...
Blog

Evlat Edinme

Evlat edinme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. ...
Blog

Geçit Hakkı

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel ...
Blog

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre Türk vatandaşlığı doğumla ya da sonradan ...
Blog

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Vatandaşlığına sonradan sahip olma yolunda birtakım ...
Blog

Edinilmiş Mal

Edinilmiş Mal Nedir ? TMK 219’da örnek türünden olmak üzere edinilmiş mal sayılan ...
Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar