Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Yetki İtirazı Dilekçesi

Yetki İtirazı Dilekçesi

Yetki itirazı kapsamında yaşadığınız her türlü olayda WhatsApp veya iletişim formu üzerinden Eksen Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Yetki itirazı nedir ? 

Yetki itirazı HMK ya da başka kanunlarla belirlenmiş olan mahkemelerin kesin olmayan yetkilerine davalı tarafın yetkili mahkemeyi göstererek ve birden fazla yetkili mahkeme varsa bunlardan hangisini seçtiğini belirterek cevap dilekçesi ile yaptığı itirazdır. 

Yetki itirazı nasıl yapılır ?

Yetki itirazında üç önemli unsur bulunmaktadır. Birincisi, davanın açıldığı mahkeme kesin yetkili olmayacaktır. Buna ilaveten yetki itirazında bulunan taraf yetkili mahkemeyi itirazında gösterecek ve birden fazla yetkili mahkeme varsa bunlardan hangisini tercih ettiğini belirtecektir. Diğeri ise yetki itirazı davalının cevap dilekçesi ile yapılacaktır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 19. maddesinde,

 “(1) Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir. 

(2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. 

(3) Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. 

(4) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yetki İtirazında Gözletilmesi Gereken Süreler

HMK m. 19/II’ye göre yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Bu madde yetki itirazının cevap dilekçesinde ileri sürülmesini öngördüğünden HMK m. 127’de cevap dilekçesini verme süresinin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olarak düzenlenmiş olması nedeniyle yetki itirazında bulunma süresi de iki haftadır. Ancak verilen cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunulmadıysa daha sonra iki haftalık süre geçmemiş olsa bile yetki itirazında bulunulması hukuken mümkün değildir.

Ayrıca, cevap dilekçesi vermeyen ya da cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmayan davalının davacının yokluğunda öninceleme duruşmasında yetki itirazında bulunması mümkün değildir.

Yetki İtirazı Dilekçesi Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA;

DOSYA NO                          : …/ … E.

YETKİ İTİRAZINDA        :

BULUNAN DAVALI

VEKİLİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/Kocaeli

DAVACI                  

VEKİLİ                                :

KONU                                   : Yetki itirazımız ile davaya cevaplarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

3-) 6100 sayılı yasanın 6. maddesinde, genel yetkili mahkeme konusu, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

“Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.Aynı yasanın 15. maddesinde ise, sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki konusu, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

“Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.”

5-) Yukarıdaki yasal düzenlemeler göz önüne alındığında, eldeki davanın derdest bulunduğu mahkemenizin işbu dava bakımından yetkili olmadığı ortadadır. Zira, davacı taraf, işbu davayı, yukarıdakilerden hiçbirine dahil olmayan kendi yerleşim yerinde açmış bulunmaktadır. Bu nedenle, yetki ilk itirazında bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m. 6, 15, 19, 116.

HUKUKİ DELİLLER        : …/…/… tarihli hasar tespit bedeli suret örneği, Müvekkil şirkete ait ticaret sicil dökümü …/…/… tarihli trafik kazası tespit tutanağı, …/…/… tarihli Sigorta poliçesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, yetki ilk itirazımızın kabulü ile, mahkemenizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili … Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar