Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Blog

Blog

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i şuyu davası, ülkemizde özellikle miras hukuku bağlamında mirasçılar arasında ...
Blog

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil, kamulaştırma kararının ...
Blog

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescili davası, tescil işleminin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi, ...
Blog

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul hukukunun en sık kullanılan akit türlerinden biri olan taşınmaz vaadi ...
Blog

Kiracının Tahliyesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 339 ila 356. maddeleri, konutlar ve çatılı işyerlerinin ...
Blog

İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim değiştirme talebinin hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde ...
Blog

Reddi Miras Dilekçesi

Gerek terekenin borçlarından kurtulmak için gerekse daha şahsi sebepler doğrultusunda, ...
Blog

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Günümüzde her bir vatandaşımızın aynı zamanda bir tüketici olduğu, bu tüketici ...
Blog

Suç Duyurusu Dilekçesi

Ceza yargılamasında kural, bir suçun adli makamlar tarafından re'sen (görevi gereği, ...
0 262 331 07 59
Logo