Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme, Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlenmekle birlikte, vekillikten hangi koşullarda çekilebileneceği ve istisnalarından kısaca bahsederek, vekillikten çekilme dilekçesi örneğini yazının sonunda paylaşacağız.

Vekillikten çekilme ne demek ?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesine göre, avukatın vekaleten takip etmiş olduğu bir işi takipten veya savunmadan; kendi isteği ile çekilmesi halinde o işe ait avukatın yükümlülüğü, çekilme bilgisi müvekkiline tebliğ edildikten sonraki 15 gün için devam eder.

Vekillikten çekilme, bir kimsenin vekilliğinden istifa etmek demektir.

Vekillikten çekilme süreci nasıl işler ?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesine göre, avukatın vekaleten takip etmiş olduğu bir işi takipten veya savunmadan; kendi isteği ile çekilmesi halinde o işe ait avukatın yükümlülüğü, çekilme bilgisi müvekkiline tebliğ edildikten sonraki 15 gün için devam eder.

Kanuni tanım haricinde pratik olarak günümüzde mahkeme ve davalarda vekillikten çekilme sürecini kısaca anlatmak gerekirse; avukatın vekillikten çekilme dilekçesini dosyaya sunmasını takiben ilgili mahkeme vekillikten çekilme dilekçe ve durumunu müvekkiline tebligat yoluyla gönderir. Bu tebligatın müvekkiline ulaşmasından sonraki 15 güne kadar avukat vekillikten çekilmiş dahi olsa vekillik görevi devam eder. Bu süreç içerisinde son bulacak itiraz süreleri, başvuru süreleri veya delil bildirme süreleri gibi hususların tümü için sorumluluğu devam etmektedir.

Birden fazla dosya hakkında bir kişinin vekilliğini üstlenen avukat, yalnızca bir veya birkaç dosyadan müvekkilinin muvafakati doğrultusunda çekilmek istiyorsa, bu durumda yalnızca belirtilen dosyalardan çekildiğini beyan etmesi durumunda, istifa etmediği diğer dosyalardaki vekillik görevi devam edecek olmakla birlikte, doğrudan vekillikten çekilmesi veya yalnızca bir dosyadan dahi olsa haklı nedenle çekilmesi durumunda; vekalet ilişkisinin bir bütün olması ve güven ilişkisinin bir dosyada dahi sarsılmış olması durumunun diğer dosyalara da sirayet edeceği gözetilerek bütün dosyalardan istifa edilmiş olacaktır.

Vekillikten hangi şartlarda çekilebiliriz ?

Avukatlık Kanunu md.41’de yer alan tanımdan avukatın vekillikten yalnızca haklı bir çekilme nedeninin varlığı halinde değil; kendi isteği doğrultusunda da çekilebileceği görülmektedir. Ancak avukatın haklı nedenle çekilme hali ile kendi isteği doğrultusunda çekilme hali; avukat ile müvekkil arasındaki sözleşmesel sorumlukta fark yaratmaktadır.

Ancak aynı maddenin 2. Fıkrasına göre Adli Yardım Bürosu veya Baro Başkanı tarafından bir işi takip etmekte görevlendirilen avukat, kaçınılmaz veya haklı bir özrü olmadıkça vekillikten çekilemez.

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

KOCAELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 20___/248 E.

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

KONU : Vekillikten çekilme talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında görmüş olduğum lüzum üzerine davacı vekilliği görevimden çekiliyorum. Vekillikten çekilme beyanım doğrultusunda davacı asile istifa dilekçemizin tebliğini bilvekale talep ederim. __/__/__

Vekillikten Çekilen
Av. ____ _______.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar