Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan feragat, HMK 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili yazımızda feragatin koşulları, feragat beyanında hangi şekillerde bulunulması gerektiği, feragatin hüküm ve sonuçları ile feragat eden kişinin karşılaşabileceği durumlar incelenerek yazının sonuna örnek Feragat Dilekçesi eklenmiştir.

Davadan Feragat Nedir ?

Davadan feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. Maddesinde yer verilen tanıma göre; davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.

Davadan feragat sıklıkla davanın geri alınması ile karıştırılmaktadır. Davadan feragat edilmesi durumunda bu beyan; dava konusu talep ve sonuçtan tümüyle ve geri dönülemez şekilde vazgeçilmesi anlamına gelmekteyken; davanın geri alınması durumunda dava konusu talep ve sonuçtan feragat edilmemekte; yalnızca ikame edilen davadan vazgeçilmektedir. Bununla birlikte davadan feragat karşı tarafın muvafakatine bağlı değilken; davanın geri alınması ancak davalının açık rızası ile mümkün olabilmektedir. Davanın geri alınması durumunda davanın açılmamış sayılmasına karar verilmektedir. Bu kapsamda davadan feragat etmek ile davanın geri alınması oldukça farklı kurumlar olup; karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

  • Davadan feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yazılı veya sözlü beyan ile mümkün olabilmektedir. Feragat hiçbir koşulda davalının muvafakatine veya mahkemenin kabulüne bağlı değildir. Davadan feragat beyanının mahkemeye duruşma esnasında sözlü veya dosya içerisinde yazılı olarak sunulması ile birlikte davacı; dava konusu taleplerinden tümüyle vazgeçmiş sayılacak olup; bu beyandan sonra yargılamaya devam olunmaz. Eğer istinaf veya temyiz aşamasında davadan feragat edilmişse; esasa ilişkin inceleme yapılmaksızın feragat doğrultusunda ek karar verilir.
  • Davacı feragat beyanının koşulsuz ve şartsız olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; davalının …….. TL ödemesi halinde davadan feragat ediyorum veya davalının yargılama gideri talebi olmaması halinde davadan feragat ediyorum şeklindeki koşula bağlı bir feragat beyanı hukuken geçerli olmayacaktır.
  • Davacı tarafından feragat beyanından ancak ve ancak HMK 311 doğrultusunda irade bozukluğu hallerinde vazgeçilebilmektedir. Bu durumda da irade bozukluğunun hangi sebepten kaynaklandığı belirtilerek feragatin iptali mahkemeden talep edilmelidir.

Davadan Feragat Halinde Mahkeme Ne Karar Verir ?

Feragat durumunda mahkemenin vereceği karar; hangi aşamada feragat edildiğine göre değişiklik göstermektedir.

İlk derece yargılaması sırasında usule uygun şekilde davadan feragat edilmesi halinde mahkeme davanın feragat nedeniyle reddine karar verir.

İstinaf aşamasında davadan feragat edilmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi esasa ilişkin inceleme yapmaksızın feragat beyanı doğrultusunda ek karar kurar.

Temyiz aşamasında feragat edilmesi halinde Yargıtay, feragat doğrultusunda ek karar verilmek üzere dosyayı hükmü veren mahkemeye gönderir.

Belirtmek gerekir ki aksi kararlaştırılmamışsa feragat nedeniyle davanın reddedilmesinin sonucu olarak, aşağıda belirtilen oranlarda harç ve davalının kendisini vekil ile temsil ettirmesi durumunda vekalet ücreti, feragat eden davacı üzerine bırakılacaktır.

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

KOCAELİ________ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2021/____

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davadan feragat beyanımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında, dava konusu iddia ve taleplerimizden, koşulsuz ve şartsız olarak feragat ediyoruz. İşbu sebeple feragat beyanımız doğrultusunda hüküm kurulmasını bilvekale talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunduğu üzere, feragat beyanımız doğrultusunda hüküm kurulmasını bilvekale talep ederiz. __/__/____.

Davacı Vekili

Davadan feragat harcı ne kadardır ?

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 22. Maddesine göre davadan feragatin yargılamanın ilk celsesinde vuku bulması halinde maktu karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonraki aşamalarda ise üçte ikisi alınır.

Feragat halinde vekalet ücreti maktu mudur ?

Feragat halinde vekalet ücreti nisbi tarife üzerinden belirlenmektedir.

1 Comment
  1. kiracı 3sene kiraya zam yapmadı tüfeyi hesapladım içra takibi başlattım itiraz etti bende itirazın kaldırılması ve tahliye davası açtım .şimdi anlaşalım dedi anlaştık.ancak yeni sözleşme yapalım dedim yapmak istemiyor 1 sene sonra cıkacağım diye tahliye taahhüdü almak istiyorum vermiyor ne yapabmalıyım iyi akşamlar

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar