Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Nedir ?

Takipsizlik kararı yani diğer bir adıyla Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, ceza usul kanunumuzda ayrıntısıyla belirlenmiş şüphe seviyelerinden kovuşturma için gerekli ‘yeterli şüpheyi’ sağlamıyorsa, savcılık tarafından (KYOK yani takipsizlik) verilir.

Eski kanundaki adıyla takipsizlik kararı şimdi adıyla ise Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 172/1. Maddesinde yer alan unsurlar doğrultusunda verilmektedir. 172/1 e göre:

a) Yeterli şüphe oluşturacak kanıt elde edilememesi,

b) Kovuşturma olanağının bulunmaması, hallerinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı/takipsizlik kararı verilmektedir.

İşte bu takipsizlik kararına karşı itiraz edilebilmektedir. İtiraz hakkı suçtan zarar görene tanınmıştır. Ancak bu itiraz, süreye bağlanmıştır. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı itiraz süresi 15 gün ile sınırlandırılmıştır. Bu sürenin başlangıç tarihi kararın suçtan zarar görene tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz hakkını kullanmaz ise bu süre geçtikten sonra itiraz edemeyecektir.

Takipsizlik Kararına İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır?

Bu soruya kesin bir cevap vermek elbette ki mümkün değildir. Soruşturmanın yürütüldüğü bölgenin dosya yoğunluğu ve somut olayın kendisinin spesifik özellikleri doğrultusunda en kısa zaman içerisinde karara bağlanacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Savcılık Takipsizlik Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itirazı inceleyip karara bağlama görev Sulh Ceza Hakimliğine aittir.

İtirazın hangi Sulh Ceza Hakimliği tarafından inceleneceği yani neredeki Sulh Ceza Hakimliği’nin inceleneceği hususunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nda özel bir düzenleme yer almaktadır.

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz

Madde 173 – Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.”

Bu hükümden hareketle itirazın, Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine yapılması gerekir.

Zaten kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken hangi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edileceği hususu açıkça belirtilmektedir. İşte söz konusu Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz incelenecek ve karara bağlanacaktır.

Takipsizlik Kararı Verilen Dosya Ne Olur?

Kanun, taraflara itiraz hakkı tanırken elbette yapılan bu itiraza bir de sonuç bağlamıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın sonuçlarını CMK 173/3 ve 4. fıkrasında çeşitli ihtimaller halinde düzenlemiştir. Şöyle ki;

a) İtiraz üzerine inceleme yapan Sulh Ceza Hakimliği yapılan itiraz sonucunda soruşturmanın genişletilmesini gerekli görürse itirazın kabulüne karar verir. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın kaldırılmasına karar vererek Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı genişletmesini isteyecektir.

b) İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma için yeterli şüpheye ulaşıldığını tespit ederse bu takdirde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı kaldırarak Cumhuriyet Savcısından iddianame düzenlenmesini talep edecektir.

c) İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği itiraz gerekçelerini yerinde görmez ise bu takdirde itirazın reddine dair karar vererek dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderecektir. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu iş bu karar kesindir.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

Madde 173 – Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Takipsizlik Talebi Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

*** CBS Esas No : 2020 / *** Soruşturma
Karar No : 2020 / *** K.

İTİRAZ EDEN : ******
VEKİLLERİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK
ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İZMİT/KOCAELİ

ŞÜPHELİ :
ADRES : ***/KOCAELİ

KONU :*** Cumhuriyet Başsavcılığının **** soruşturma numaralı dosyasında verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına karşı itirazlarımızın sunulması hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ : 21.12.2020

AÇIKLAMALAR :
***Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020/ ****karar nolu verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil olmadığı sebebiyle verilmiş olup, bu husustaki itirazlarımızın kabulüne karar verilmelidir. Şöyle ki;

Bunun yanında; yaralamalı trafik kazasına ilişkin elimizde kaza esnasında çekilmiş olan fotoğraflarda mevcuttur. Bu görselleri de sayın mahkemenizin takdirine sunarız.

Görüldüğü üzere, iş bu olayda adli tıp raporu, kişilerin ifadeleri ve kaza tespit tutanağı mevcut iken, olayın ciddiyeti ve gerçekleştiğine dair her türlü delil bulunurken, ilgili savcılıkca kamera kayıtlarının dosyaya istenmemesi, ya da diğer delil elde edilebilecek yolların kullanılmaması akabinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Hukukumuzda, soruşturmanın amiri ve tek yetkilisi savcı olup, gerekli tüm delil ve araştırma yolları kullanıldıktan sonra soruşturma hakkında karara varılmaktadır. Ancak iş bu soruşturma dosyasında gerekli inceleme ve araştırma tamamlanmamıştır. Kaldı ki, daha başka araştırmaya gerek olmadan dahi iş bu ekte sunulan deliller ile kamu davası açmaya dair yeterli şüphe oluşmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; eksik soruşturmayla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu nedenle delillerin toplanması için kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasını vekaleten talep ederiz.

Müşteki **** Vekili

Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar