Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Evlat Edinme

Evlat Edinme

Evlat edinme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Eski düzenlemelerden farklı olarak, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereğince evlat edinme, yalnızca dava yoluyla ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. 

Evlat Edinme Şartları 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, evlat edinme ancak ve ancak mahkeme kararıyla ve dava yoluyla mümkündür. Bu kapsamda yetkili ve görevli mahkemede dava açmadan önce bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bazı şartların dava sırasında var olması aranırken, bazı şartlar ise görülen davanın hüküm aşamasına kadar tamamlanabilmektedir. Bu şartlar başlıca şu şekildedir.

  • Evlat edinen, evlat edinilenden  en az 18 yaş büyük olmalıdır.
  • Eşlerin birlikte evlat edinme yoluna başvurabilmeleri için evliliklerinin en az beş yıldır devam ediyor olması gerekir. Ancak eşlerin otuz yaşını tamamlamış olmaları halinde beş yıldır evli olma koşulu aranmaz. 
  • Evlilikleri en az iki yıl sürmüş olması kaydı ile eşlerden biri, diğer eşin çocuğunu evlat edinebilir.
  • Eşlerden biri, otuz yaşını bitirmiş olması şartı ile birlikte evlat edinilmesinin mümkün olmadığını ispatlaması halinde tek başına da evlat edinebilir. Fakat bunun için kanunda belirtilen seçimlik şartlar vardır. Bunlar; diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun olması veya iki yıldır kayıp olması veyahut nerede olduğunun diğer eş tarafından bilinmemesi ya da iki yıldan fazla olmak üzere eşlerin birbirinden ayrı yaşıyor olmaları. Bu hususların herhangi birinin varlığı durumunda eşlerden biri tek başına başvuru hakkına sahip olur.
  • Otuz yaşını doldurmuş olan evli olmayan kişi, diğer koşulları da sağlaması halinde tek başına evlat edinebilir.

Anne ve Babanın Rızasının Aranmadığı Haller

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uyarınca, üç durumun varlığı halinde evlat edinilecek olan kişinin anne ve babasının rızası aranmayacaktır. 

  • Anne ve babanın kim olduğu veya uzun süredir nerede olduğu bilinmiyorsa,
  • Anne ve baba ayırt etme gücünden yoksunsa,
  • Anne ve baba, evlat edinilecek küçüğe karşı gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa

Evlat edinme durumunda anne ve babanın rızası aranmayacaktır.

Yeni Doğan Bir Bebeği Evlat Edinme Sürecindeki Farklar 

Yeni doğmuş bir bebeğin evlat edinilmesi durumunda kanunda belirtilen genel evlat edinme koşullarında farklılıklar meydana gelmektedir. Öncelikle yeni doğmuş bebeğin evlat edinilebilmesi için, yeni doğan bebeğin doğumunun üzerinden en az 6 hafta geçmiş olması gerekmektedir. 

Evlat edinme süreci ne kadar sürer? 

Bu sorunun cevabı evlat edinmenin tek başına mı yoksa eşler olarak birlikte mi talep edildiği, evlat edinenin rızasının bulunup bulunmaması ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterse de, evlat edinilen kişinin anne ve babasının rızası olması ile diğer koşulların da dava öncesinde sağlanması durumunda ortalama 8 – 12 ay arasında dava sonuçlanmaktadır. 

Evlat edinme sürecinde neden hukuki destek almalıyım? 

Evlat edinme sürecinde hangi hal ve durumların ispat edilmesi gerektiği, gerekli koşulların sağlanıp sağlanmaması, görevli ve yetkili mahkemenin tespiti, süreler ve daha birçok konunun hukuki bilgi ve teknik inceleme gerektiren konular olması nedeniyle evlat edinme sürecinde aile hukuku ve evlat edinme alanında uzman bir avukattan yardım almanız, ileride geri dönülemez zararlara uğramanızı engelleyecektir.

Evlat edinmenin yaşı var mıdır?

Eşlerin evliliğinin en az beş yıl sürmüş olması ve evlat edinilen ile aralarında 18 yaş farkı bulunması halinde herhangi bir yaş sınırı olmamasına rağmen, eşlerin birlikte evlat edinmek istemesi ancak evliliklerinin 5 yıldır sürmüyor olması halinde eşlerden ikisinin de 30 yaşının üzerinde olması gerekmektedir. Aynı durum evli olmayan kişinin evlat edinmesi durumunda da geçerli olup, evli olmaksızın evlat edinmek isteyen kişinin en az 30 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Bekar Bir Kişi Evlat Edinebilir Mi? 

Diğer koşulların sağlanması halinde Türk Medeni Kanunu’nun 307. Maddesi uyarınca, evli olmayan ve otuz yaşını doldurmuş kişi evlat edinebilir.

Akrabamı Evlat Edinebilir Miyim?

Evlat edinme şartları ve evlat edinilemeyecek olan haller 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olup, bu maddeler içerisinde akrabaların evlat edinilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kapsamda diğer koşulların sağlanması halinde akrabaların da evlat edinilebilmesi mümkündür.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar