Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

User Posts: Eksen Hukuk
0
İrtikap Suçu ve Cezası
0

İrtikap suçu tıpkı zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçları gibi kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardandır ve kanun koyucu ...

0
Tam Yargı Davası
0

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre üç tane idari dava türü vardır. Bunlar iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan idari ...

0
Evlat Edinme
0

Evlat edinme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Eski düzenlemelerden farklı olarak, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili ...

0
Geçit Hakkı
0

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ...

0
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
0

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre Türk vatandaşlığı doğumla ya da sonradan kazanılır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri ...

0
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı
0

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Vatandaşlığına sonradan sahip olma yolunda birtakım değişiklikler getirilerek, yatırım ile vatandaşlık sahibi olmanın önü ...

0
Edinilmiş Mal
0

Edinilmiş Mal Nedir ? TMK 219’da örnek türünden olmak üzere edinilmiş mal sayılan kazanımlar şunlardır; Bir eşin çalışmasının karşılığı olan edimler, ...

0
Müstehcenlik Suçu Ve Cezası
0

Müstehcenlik Suçu Nedir ? Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmının genel ahlaka karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Bu suçla, ...

0
Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi
0

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Nedir ? Takipsizlik kararı yani diğer bir adıyla Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, ceza usul kanunumuzda ayrıntısıyla ...

0
Cinsel İstismar Suçu ve Cezası
0

Cinsel İstismar Suçu Nedir? Türk Ceza Kanunumuzun 103 maddesinde düzenlenen ‘Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu’ yasada belirtilen yaştaki çocuğun bedenine ...

Browsing All Comments By: Eksen Hukuk
Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar