Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

User Posts: Eksen Hukuk
0
Belirsiz Alacak Davası
0

Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel hukuk yargılamalarının şeklini belirleyen kanundur. Bir davanın hangi kurallara bağlı olarak açılacağını da bu kanun belirler ve ...

0
Evlilik İzni
0

Evlilik İzni Nedir? Bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin sahip olduğu izin hakları vardır. Bunlar yıllık izin, doğum halinde izin, hafta tatili izni, ...

0
Babalık Davası
0

Evlilik içinde doğan çocuğun babasının koca olduğu kabul edilir. Fakat evlilik dışında doğan veya boşanma ile bağlantılı olarak gebelik süresi içinde meydana ...

0
Yargılamanın Yenilenmesi
0

Kesin hüküm, ilgili dava hakkında son kararın verilmiş olduğunu ve artık başvurulacak bir kanun ve itiraz yolunun kalmadığını belirtir. Bir hüküm itiraz ...

0
İstihkak Davası
0

Mülkiyet hakkı hukuk düzeni içinde hak sahibine (yani malike) en geniş yetkileri veren haktır. Malik sahip olduğu şeyi dilediği şekilde kullanabilir, ondan ...

0
İrtikap Suçu ve Cezası
0

İrtikap suçu tıpkı zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçları gibi kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardandır ve kanun koyucu ...

0
Tam Yargı Davası
0

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre üç tane idari dava türü vardır. Bunlar iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan idari ...

1
Evlat Edinme
0

Evlat edinme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Eski düzenlemelerden farklı olarak, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili ...

0
Geçit Hakkı
0

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ...

0
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
0

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre Türk vatandaşlığı doğumla ya da sonradan kazanılır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri ...

Browsing All Comments By: Eksen Hukuk
Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar