Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukumuzun ticaretle ilişkili tüm yönetmeliklerini ve mevzuatlarını kapsayan bir dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkilerini, yükümlülüklerini ve tarafların haklarını düzenler. 

Ticaret Hukukuna dair genel hükümler temel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çatısı altında toplanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Ticaret hukuku özel hukukun bir dalıdır. TTK m. 1’de Türk Ticaret Kanununun, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir bütünleyicisi olduğu belirtilmiştir.

Kısaca özetle; Ticaret hukuku,  tacirler veya tacir sıfatıyla ticari faaliyet gösteren işletmelerin, ya da tacir olmaksızın ticari faaliyette bulunanların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Hangi işlerin ticari iş niteliğinde olduğu kanunda belirtilmiştir.

Tutuklama Kararına İtiraz

Evliliğin iptali davası.

Resmi Belgede Sahtecilik

Yoksulluk nafakası.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma

Boşanmada mal paylaşımı.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Ticaret Hukuku Davaları

Taraflardan birisi tarafından ihlal edilen veya tehlikeye sokulan hakkın ticari bir hak olması ya da haksız talep edilen konunun ticari olması durumunda ticari davadan söz edilir.

Genel olarak hangi davaların ticaret hukukunu ilgilendireceği ve ticari dava sayılacağı TTK’nın 4.maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili maddede : ‘’ Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ….. öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.’’

Buna göre;  kanunun saydığı unsurları taşıyan davalar ticari dava olarak nitelendirilecektir.

Ticari davalar, aksine hüküm yoksa dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesinde, eğer bölgede asliye ticaret mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir.

Tavsiye : Tüketici Hukuk 

Ticari davalara örnek verecek olursak eğer, öncelikle borçlar kanunundan doğan ticari davalar ve ticaret kanunundan doğan ticari davalar olarak ikiye ayırmak gerekir. Bu ayrıma göre ticari davaları şu şekilde örneklendirebiliriz;

  • Borçlar kanunundan doğan ticari davalar : Bir mal varlığı veya işletmenin devralınması ve işletmelerin birleşmesi, şekil değiştirmesi ile ilgili davalar, rekabet yasağından doğan davalar, alım ve satım komisyonculuğuna ilişkin davalar, bankalar hakkında çıkarılmış Özel kanunlardan doğan davalar…,
  • Ticaret kanunundan doğan ticari davalar: Ticaret Kanununda düzenlenen konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan davalar; tarafların sıfatına, uyuşmazlığın tarafların ticari işletmesiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın ticari sayılmakta olsa da örnek vermek gerekirse: sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, kıymetli evrak hukukuna ilişkin bir uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar…,

Ticaret Hukukunda Temel Kavramlar

Kanunumuza göre;

Tacir : Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. (TTK m.12/1)

Tüzel Kişilerde Tacir ise : Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılırlar. (TTK m.16/1)

Ticari işletme : Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (TTK m.11) Ayrıca bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için, işletmenin devamlılığının olması, gelir sağlama amacının olması zorunludur.

Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

Hukukumuzdaki son gelişmelerle birlikte ticaret hukukundan kaynaklanan davalara dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk getirilmiştir. Buna göre ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Yani dava açabilmenin ilk şartı, arabuluculuk aşamasının tamamlanmasıdır. Yine belirtmek isteriz ki, arabuluculuk süreçlerinde avukatlar, danışmanlık ve iş takibi konusunda müvekkillerinin menfaatlerini gözeterek hareket etmektedir.

Ticaret Avukatı 

Ticaret hukuku, diğer hukuk dallarından farklı olarak, diğer hukuk dallarıyla daha iç içe ve çok yönlü bir alandır. Kişinin ticari faaliyeti veyahut tacir olmasının getirdiği ağır yükümlülükler tarafların haklı dahi olsa hak kayıplarına uğramasına sebebiyet verebilmektedir. 

Bu nedenle, ticaret hukukuna dayanan bir hukuki uyuşmazlık söz konusu olduğunda profesyonel yardım almanız, menfaatlerinizin korunması için önem arz etmektedir.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık olarak, ticari hayatın her alanında karşılaşılan sorunlara ve hızla değişen yönetmelikler üzerinde tecrübe sahibi avukatlarımız ile bu hususta ihtiyaç duyulan tüm hukuki süreçleri sizler için özenle takip ederek en iyi sonuca ulaştırmak için hazırdır.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar