Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır ?

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır ?

Veraset ilamının alınma süreci ile birlikte kullanım amacı ile ilgili bütün hukuki süreciniz için alanında uzman miras hukuku avukatlarımız ile Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sorunlarınıza en kısa sürede ulaşmanız için hukuki destek sağlamaktayız.

Veraset İlamı Nedir ?

Veraset ilamı veya diğer adıyla mirasçılık belgesi, bir kimsenin ölümü sonucunda malvarlığına ilişkin kimlerin hangi oranlarda miras payına sahip olduğunu gösteren belgedir.

Örnek ile açıklamak gerekirse ölen kişinin yani murisin gayrimenkule ve otomobile sahip olması veya banka mevduatında para bulunması halinde toplam mirasta kimlerin hangi oranlarda sahipliği bulunduğunu belirten belgedir.

Veraset İlamı Nereden ve Nasıl Alınır ?

Veraset ilamının düzenlenmesinde Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Noterler yetkilidir. Veraset ilamının Sulh Hukuk Mahkemeleri yerine Noterliklere başvuru sonucunda çok daha kısa sürede elde edilmesi nedeniyle günümüzde çoğunlukla noter başvuruları tercih edilmektedir. Veraset ilamı alınabilmesi için başvuruyu mirasçılardan herhangi birinin yapması yeterlidir. Bütün mirasçıların başvuru yapması gibi bir şart bulunmamaktadır.

Notere başvuru neticesinde başvuruda bulunan kişinin, mirasbırakanın terekesine yönelik veraset ilamı başvurusunda mirasçı olduğu nüfus kaydı veya aynı mahiyette bir belge neticesinde anlaşılıyorsa ilgili noterlik tarafından veraset ilamı başvuran kişiye teslim edilir. Ancak mirasçılar arasında yabancı bir kişinin bulunması veya tanık dinlenmesinin gerekliliği gibi istisnai durumlarda noterler veraset ilamı düzenleyemezler. Bu gibi durumlarda ilgili veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir.

Noter dışında Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne de veraset ilamı düzenlenmesi için başvuru yapılabilmektedir. Bu yol doğrudan tercih edilebileceği gibi, noter tarafından veraset ilamının düzenlenemeyeceği durumların varlığı halinde mecburi olarak ilgili belgenin düzenlenebilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte noterlikçe düzenlenen veraset ilamının hatalı olduğu düşünülürse yine bu veraset ilamına yönelik itiraz ve incelemeler Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmektedir.

Özellikle çok sayıda mirasçı bulunması, atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklılarının varlığı gibi durumlarda veraset ilamının ve kullanım amacının belirlenmesi ve hukuki sürecin takibi adına alanında uzman bir Miras Hukuku Avukatından hukuki destek almanızı tavsiye etmekteyiz. Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman miras hukuku avukatlarımız ile birlikte hak kaybına uğramamanız ve en kısa sürede taleplerinize ulaşmanız için hukuki destek sağlamaktayız.

Veraset İlamı Süresi

Kanunen mirasçıların veraset ilamı çıkartması için herhangi bir süre şartı öngörülmemiştir. Ancak mirasbırakanın gayrimenkul malvarlığının bulunması halinde, ilgili veraset ilamı Mirasın Reddi süresi olan 3 aylık süresi içerisinde çıkarılarak emlak beyanında bulunulması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde mirasçılar aleyhine vergi cezası uygulanması ihtimali bulunmaktadır.

Mirsaçılık Belgesi(Veraset İlamı)’nin geçersizliği ise herhangi bir süre şartına bağlı olmaksızın her zaman öne sürülebilir.

Veraset İlamı Dilekçesi

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :  (TC: )

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI : HASIMSIZ

MURİS : (TC: )

KONU : Veraset İlamı Talebidir. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMALAR

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris vefat ederek geride mirasçı olarak kendisinden önce ölen oğlu müteveffa ……..’in çocukları …………. (TC: ), …………….  (TC: ) ve …………. (TC: ) ile murisin kızı ……………. (TC: ) kalmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

Mirasın taksimi, intikali ve diğerce işlerde kullanılmak üzere veraset ilamı verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : TMK’nin ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca arz olunan nedenlerle, Muris ………’ün mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini vekaleten talep ederim…./…/20…

Davacı Vekili

Veraset ilamı hemen çıkar mı ?

Veraset ilamı, notere başvuru yapılması halinde başvuru anında çıkmaktadır. Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması halinde ise davanın niteliği gereği hasımsız olması nedeniyle normal yargılamalara göre çok daha kısa sürmekle birlikte davanın açıldığı bölgeye göre 1 hafta ile 45 günlük bir süre aralığında çıkmaktadır.

Veraset ilamı noter ücreti ne kadar ?

Veraset ilamı noter ücreti her yıl güncellenmekle birlikte, 2020 yılı için veraset ilamı noter ücreti 212,10 TL’dir.

Veraset ilamı almak için hangi belgeler gerekli ?

Veraset ilamı için yapılacak başvuruda gerekli belgeler şu şekildedir:

  • Ölüm Belgesi
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Veraset ilamı istemi içeren dilekçe

Veraset ilamı e-devletten alınır mı ?

Veraset ilamı düzenlemeye yetkili merciler yalnızca Noterlikler ve Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Daha önce herhangi bir başvuru olmaksızın e devlet üzerinden veraset ilamı çıkarılabilmesi mümkün değildir. Ancak Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan başvuru sonucu çıkarılan veraset ilamı, daha sonra e devlet kanalı üzerinden görüntülenebilmektedir.

Veraset ilamı alındıktan sonra ne yapılmalı ?

Veraset ilamının alınma amacına göre değişkenlik gösterebilecek bir cevap olmakla birlikte, muris üzerine kayıtlı gayrimenkul malvarlığı bulunması halinde 3 aylık süre içerisinde emlak beyanında bulunarak vergilendirme gerçekleşmeli ve intikal işlemleri başlatılmalıdır. Aksi takdirde daha önce de belirttiğimiz gibi vergi cezasıyla karşılaşılma ihtimali yüksektir.

Veraset ilamının noterden çıkarılamayacağı haller, süreler, vasiyet alacaklıları ve atanmış mirasçıların varlığı gibi durumlar dikkate alındığında başvuru sürecinde alanında uzman miras avukatlarımızdan hukuki destek almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar