Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Kat Mülkiyeti Hukuku

Günümüzde şehirleşme ve nüfusun artmasıyla beraber kişilerin tek başına malik sıfatıyla müstakil bir eve sahip olma durumu değişiklik göstermiş ve bizlerin hayatına kat mülkiyeti kavramını sokmuştur.  

Bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, dükkân gibi bağımsız bölümlerinin müstakil mülkiyete konu olmasını tanımlayan kat mülkiyeti, ilk olarak 1966 tarihinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile hayatımıza girmiştir. 

İlerleyen yıllarda kanun üzerinde değişiklikler ve yenilemeler yapılmış olup, 634 say. Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili kanun üzerinde değişiklik yapılmasına dair kanun Kat Mülkiyeti Hukuku’nun bel kemiğini oluşturmaktadır.

Kat Mülkiyeti Nedir ?

Kat mülkiyeti bir mülkiyet hakkı çeşidi olup, arsa payının ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkıdır. 

Halk arasında kat mülkiyeti çoğunlukla kat irtifakı ile karıştırılsa da, mülkiyete konu ilgili bina veya dükkânın inşaatı sırasında alınan resmi belgeye kat irtifakı denilmektedir. 

Kat mülkiyeti, arsa ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı olan ve özel, müstakil bir mülkiyettir.

Kat Mülkiyeti Tapusu Nasıl Alınır?

Taşınmaz üzerinde yapımına başlanan yapı üzerinde kurulan kat irtifakı, yapının inşaatının bitmesiyle ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasından sonra kat mülkiyetine çevrilebilmektedir. 

Bu işlem kısaca tapu kütüğünde gerçekleştirilen küçük bir düzeltme işlemi olup, bu süreç esas itibariyle binanın yüklenicisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak müteahhit firma yapıyı teslim ettikten sonra faaliyeti sona ermişse, yapı kullanma izin ruhsatını almak ve süreci takip etmek maliklere kalmaktadır. 

Tavsiye :  Konut Dokunulmazlığının İhlali
 
Kat Mülkiyeti Hukukunda Ortak Alanlar

Kat mülkiyetinde ortak kullanım alanları, ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin dışında kalan, ortaklaşa kullanımda olan kullanım alanlarına denir.

Ortak alanlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda belirtilmiş olup, ayrıca sözleşme ile de başkaca alanlar ortak alan olarak belirtilebilir.

Madde 4 –

Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Kat Mülkiyetinden Doğan Anlaşmazlıklar

Kat mülkiyet hakkı kişinin en önemli haklarından biri olup, korunması bir o kadar özen gerektirmektedir. 

Bir taşınmaz sebebiyle yaşanılan herhangi bir uyuşmazlık veyahut usulsüzlük, kişinin sahip olduğu hakkının zarara uğramasına sebebiyet verebileceği için, gayrimenkul hukukunu ilgilendiren sorunlarınızda konunun uzmanı avukatlardan destek almanızı önermekteyiz. 

Biz Eksen Hukuk ekibi, Kat Mülkiyeti Kanunu alanında tecrübe sahibi avukatlarımız ile bu hususta ihtiyaç duyulan tüm hukuki süreçleri sizler için özenle takip ederek en iyi sonuca ulaştırmak için hazırdır.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar