Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan ve 12.10.2017 tarihinde kabul edilen değişiklik ile birlikte, 01.01.2018 tarihinden itibaren bazı iş hukuku uyuşmazlıklarında dava öncesi zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı getirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte, aşağıda ayrıntılı şekilde incelenecek bazı uyuşmazlık türlerine ilişkin dava açılması öncesinde arabuluculuk başvurusu yapılması ve bu arabuluculuk görüşmesinin anlaşamama şeklinde sonuçlanmış olması gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde açılan dava usulden reddedilecektir.

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, uyuşmazlığa sebebiyet veren konunun hukuki niteliğini ve taleplerin içeriğini, alanında uzman işçi avukatlarımız ile birlikte değerlendirerek, bu süreçlerde hak kaybına uğranmaması ve menfaatlerine zarar gelmemesi adına müvekkillerimizi arabuluculuk sürecinde en iyi şekilde temsil ederek hukuki destek sağlıyoruz.

İş Hukukunda Arabuluculuk Nedir?

İş hukukunda arabuluculuk, uyuşmazlığa taraf olanlardan birinin, yapmış olduğu başvuru sonucunda görevlendirilen veya tarafların kendi iradeleriyle seçmiş oldukları tarafsız ve alanında uzman bir kişi olan arabulucu ile uyuşmazlığın çözülmeye çalışıldığı süreçtir. Bu arabuluculuk süreci dava öncesinde olabileceği gibi dava süresince de tarafların talebi üzerine arabuluculuk ile uyuşmazlığın çözülmesi denenebilir.

Arabuluculuk Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

İş hukukunda dava şartı zorunlu arabuluculuk başvuruları, açılacak davada yetkili yargı çevresindeki adliyeler içerisindeki Arabuluculuk Bürolarından yapılmaktadır. Bu başvuru yapılırken yetkili yer için başvuru yapılması önem arz etmekle birlikte, başvuru sırasında hangi alacak kalemleri veya hangi uyuşmazlıklar için başvuru yapıldığına dikkat edilmelidir.

Özellikle birden fazla alacak için yapılan başvurularda çoğunlukla başvurulmayan ya da Arabuluculuk Son Tutanağında belirtilmeyen alacaklar için dava açıldığı takdirde bu alacak yönünden dava, arabuluculuk şartı yerine getirilmediği için usulden reddedilecektir.

Bütün bu süreç içerisinde Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu süreci profesyonellik, şeffaflık ve müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda yürütmekteyiz.

Arabuluculuk Çeşitleri Nelerdir?

İş hukukundan kaynaklı bazı uyuşmazlıklar için dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk başvurusu gerekirken, bazı uyuşmazlıklar için ise bu başvuru yapılmaksızın doğrudan dava açılabilir. Dava şartı olarak yapılan başvurulara, dava şartı zorunlu arabuluculuk, arabulucuya gitme zorunluluğu olmaksızın tarafların kendi iradeleriyle arabulucu seçerek bu yola başvurması halinde ise ihtiyari arabuluculuk gündeme gelmektedir.

İş Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların hangilerinde arabuluculuk zorunludur?

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hangileri için dava açılmadan önce arabuluculuğun dava şartı olduğu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinde belirtilmiştir. İlgili maddeye göre;

İşçilik alacağına dayalı (kıdem, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai vb. alacaklar) ve işveren alacağına dayalı uyuşmazlıklardan
İşe iade talebinden kaynaklanan uyuşmazlıklardan
Kaynaklanan davalarda, dava öncesinde arabuluculuk başvurusu yapmak zorunludur.

Bu uyuşmazlıklar haricindeki, iş kazasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir arabuluculuk şartı bulunmamakla birlikte, hizmet tespitine ilişkin davalarda ise arabuluculuk başvurusu yapılamamaktadır. Bu uyuşmazlıklarda doğrudan dava açılabilmesi mümkündür.

Arabuluculuk Görüşmelerine Kimler Katılabilir?

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat kendileri, kanuni temsilcileri veya avukatları ile birlikte katılabilirler.

Arabuluculuk İşlemlerinde Anlaşma Süreci

Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda taraflar belirli bir bedel veya işe iade gibi tespit konularına ilişkin anlaşabilecekleri gibi, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması da mümkündür.

Tarafların belirli bir uyuşmazlığa ilişkin arabuluculuk ile anlaşma sağlaması halinde bu hususa ilişkin hazırlanan Arabuluculuk Son Tutanağı’nın, taraflar ve avukatlarının birlikte imzalaması halinde bu tutanak ilam hükmündedir. Bununla birlikte 7036 sayılı kanun uyarınca taraflar, arabuluculuk toplantısı sonucu anlaşılan uyuşmazlık konularına ilişkin dava açamazlar.

Arabuluculuk görüşmelerinin anlaşamama ile sonuçlanması durumunda ise başvuruda bulunan taraf, başvuruda bulunmuş olduğu uyuşmazlığa ilişkin dava açabilecektir.

Arabuluculuğa başvuru süreleri, sürecin sona ermesi sonrasında dava süreleri, zamanaşımı gibi konuların oldukça teknik olması ve benzeri sebeplerle belirtilen süreci bir iş hukuku avukatıyla takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar