Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » İkale Sözleşmelerinin Feshi

İkale Sözleşmelerinin Feshi

İkale sözleşmesi, iş akdinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesidir. İkale sözleşmesinin işveren lehine olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işverenin feshiyle sonlanacak bir sözleşme dolayısıyla işçinin daha fazla hak elde etmesi mümkündür. İşverenin, kadrolarda ya da iş hacminde küçülmeye gitmesi halinde işçisine ikale teklifi götürmesi de uygulamada sıkça rastlanan bir durumdur. Bunun yanında toplu işçi çıkarmalarda da ikale yoluna gidilmektedir. Yine, uzun sürebilecek bir yargılamanın sonucunu beklemek istemeyen işçiler ikale yoluyla sözleşmenin feshini tercih etmektedirler. Fakat bu durumda hak ettiklerinin altında bir meblağa razı olmak zorunda kalacaklarını belirtmek gerekir. Şöyle ki, ikale sözleşmesi yoluyla hizmet sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kalır ve kural olarak ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz ve 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamaz.

Yargıtay, verdiği kararlarda ikale sözleşmesinin işçi lehinde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre, işçinin bu sözleşme nedeniyle bazı haklarından mahrum kalıp kalmadığı incelenmelidir. İşçi sözleşme dolayısıyla haklarından mahrum kalıyorsa ikale sözleşmesinin geçerli olduğundan bahsedilemez.

İkale sözleşmesi Kanun tarafından şartları belirlenmiş bir sözleşme çeşidi değildir. Genel hükümlere tabidir ve genel şartları da mahkeme kararlarıyla ortaya koyulmuştur. Yargıtay 9. HD., 2007/30801 E., 2008/9236 K. sayılı kararında ikale sözleşmesinden şu şekilde bahsetmektedir: “Taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur… İşçi ve işveren iradeleri fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez.”

Uygulamada düzenlenen ikale sözleşmelerinde; ikale sonucunda işçinin hak ve sorumlulukları, işçiye sağlanan menfaatler, işçinin sorumlulukları, taahhütleri ile ikale sonucunda işverenin hak ve sorumlulukları gibi konuların düzenlendiği görülmektedir. İkale sözleşmelerinde görülen cezai şart şeklindeki kayıtlar, işçi aleyhine olduğundan geçersizdir.

İkale sözleşmesiyle işçiye; o zamana kadar hak etmiş olduğu tazminatlar ve diğer ücretleri kadar ya da bunlardan daha az bir miktar ödeme yapılmışsa, mahkeme bu ikale sözleşmesini geçerli kabul etmeyecek, ikale sözleşmesinin yapılmasında işçinin makul bir yararının olmadığına hükmedecektir. Sonuç olarak ikale sözleşmelerinin geçerliliğine şüpheyle yaklaşmakta işçi bakımından fayda vardır.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar