Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Ceza Hukuku

Blog

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu madde suçları, yalnızca uyuşturucu ticareti ve temin etme gibi suçlardan ...
Blog

Suç Duyurusu Dilekçesi

Ceza yargılamasında kural, bir suçun adli makamlar tarafından re'sen (görevi gereği, ...

Genel Ceza Hukuku

Genel ceza hukuku, yalnızca belli başlı suç tipleri için değil, tüm suçlar için geçerli olan kurallar koymaktadır. 

Temelinde kanun tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceği, kişinin aleyhine olan kuralların geriye yürütülemeyeceği, suç ve ceza ile ilgili kurallarda kıyas yapılamayacağı, bir kişinin fiilinden dolayı başka bir kişinin cezalandırılamayacağı gibi ilkeler yatmaktadır.

Kasten İnsan Yaralama Davası

Kasten yaralama bir kimseye tokat, tekme, yumruk atılması; silahla ateş edilmesi gibi şekillerde gerçekleşmektedir. 

Kasten insan yaralama davasında;

  • Yaralama amacıyla kullanılan aletin çeşidi
  • Yaralamada haksız tahrik unsurunun varlığı
  • Tehdit ya da korkutmanın bulunması
  • Yaralama sonucunda mağdurun vücudunda sabit veya geçici izlerin kalması
  • Mağdur ile fail arasındaki akrabalık 

ve burada sıralananlar gibi birçok unsur önem arz eder.

Saydığımız hususlar dava sürecinde mağdur açısından ve sanığa verilecek ceza açısından belirleyici olur.

Uyuşturucu Bulundurma Davası

Uyuşturucu bulundurmak ya da uyuşturucu yakalatmak, bulundurulan madde miktarı ile ilgili olarak bir uyuşturucu bulundurma davasında verilecek cezanın belirlenmesinde ya da alınacak beraat kararı açısından önem arz eder. 

Bulunan uyuşturucunun elde bulundurulma nedeni ve şekli, kişinin günlük ve yıllık ortalama kullanım miktarının hesaplanması bu davalarda kararı belirleyen en önemli etkenlerdir.

Özel Hayatın Gizliliği Davası

Teknolojik ilerlemeye paralel olarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi yöntemleri ve ihtimali de artmıştır. 

Buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği davasında, özel hayatın ne şekilde ihlal edildiği, iddia edilen fiillerin gerçekten ihlal niteliği taşıyıp taşımadığı gibi konular dikkatle incelenmelidir. 

Mağdur açısından mahremiyetin korunması önem taşırken, şüpheli ya da sanık açısından da işlendiği iddia edilen fiil ya da fiillerin suç unsuru oluşturup oluşturmadığı olası bir aleyhe kararı engellemeye yarayacaktır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Davası 

Bir kişinin bir yere gitmesini engellemek ya da onu bir yerde kalmaya zorlamak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu ortaya çıkarır. 

Cezanın belirlenmesinde kişiler arasındaki belirli dereceye kadarki akrabalık ilişkileri, mağdurun ya da failin kişisel özellikleri gibi hususlar dikkate alınır. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma davasında etkili savunma yapılmaması, olay hakkında görgüsü ya da bilgisi olan şahısların eksik soruşturulması, kanun hükümlerinin somut olaya uygulanmasında eksiklik gösterilmesi gibi durumlar aleyhe ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Davası

Resmi belgede sahtecilik suçunun konusu, özel belgede sahtecilik suçunun konusundan ayırt edilmelidir. 

Bu amaçla resmi belgede sahtecilik davasında iddia edilen suça ait fiillerin hangi aşamaya kadar geldiği, söz konusu belgenin kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlar tespit edilmelidir.

Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın hukuki yardımı, soruşturmanın ve kovuşturmanın şeffaf ve etkin bir biçimde yürütülebilmesine yardımcı olur. 

Ceza hakimi, kanun hükümleri doğrultusunda vicdani kanaatine göre hüküm verdiği için bu hükmün belirlenmesinde yapılacak savunma kritiktir. 

Kolluk kuvvetleri, iddia ve yargılama makamları karşısında zaman zaman savunmasız kalan kişiler haklı veya masum olduklarını ispat etmekte zorluk yaşamaktadır. 

Bu tür olumsuz durumların önüne geçebilmek amacıyla bir uzmanın desteğini almak ortaya çıkacak nihai kararı yönlendirebilmek için önemlidir. Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatları bu yardımı sağlayarak ortaya çıkabilecek olumsuz durumları engellemek ya da en aza indirgemek için çalışmaktadır.

Ceza hukuku davalarında danışmanlık süreciniz nasıl işliyor ?

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ceza hukuku alanına giren davalarda gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında acil ihtiyaçlarınızı belirleyerek davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkilleri ile sürekli iletişimde kalarak şeffaf bir süreç yönetimini benimsemiştir. Tüm bu süreci başlatmak için avukatlarımıza vekalet vererek danışmanlığınızı üstlenmemizi talep etmeniz yeterlidir.

Ceza hukuku davam için Eksen Hukuk’a nasıl vekalet verebilirim ?

Ceza hukuku davaları için avukatlarımızla yapacağınız görüşme sonrasında, suç duyurusunda bulunulması, ifade esnasında bir avukatın yardımından yararlanmak, dava takibi ve benzeri yasal işlemlerde tarafınızı temsil edebilmemiz için bizlere herhangi bir noterlikten “avukat vekaletnamesi” çıkartmanız gerekmektedir.

Bunun için web sitemizde de yer alan vekalet bilgileri ile birlikte herhangi bir notere giderek işleminizi  gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

Ceza hukuku davaları ne zaman sonuçlanır ?

Ceza hukuku alanında asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimliği gibi mahkemeler görev yapmaktadır.

Bu mahkemelerin verdiği kararlar ise üst mahkemeler tarafından denetlenmektedir.

Tüm bu yargılamaların her birinin farklı yapıya sahip olmaları dolayısıyla sonuçlanma süreleri de değişkenlik gösterebilmektedir.

Bunun yanında hedef süre uygulaması ile davaların ne kadar sürede bitirileceği konusunda adil yargılanma hakkının da ihlal edilmemesi amacıyla bir kriter getirilmiştir.

Ceza hukuku davalarında danışmanlık ücreti nasıl belirleniyor ?

Ceza hukuku davalarında danışmanlık ücreti ücretini belirlerken “Barolar Birliğinin “yayınladığı tarifeyi dikkate almaktayız.

Büromuz nakit ödemelerin yanı sıra kolaylık sağlamak amacıyla kredi kartınızla ödeme yapabileceğiniz e-tahsilat sistemini de kullanmaktadır.

Bu sayede danışmanlık ve avukatlık ücretinin taksitlere bölünmesi de mümkündür. 

Hangi davalar ceza hukuku kapsamında değerlendirilir ?

Ceza hukuku, kamu hukuku alanına dahildir. Suçları, bunların tanımlarını, diğer suçlardan farklarını, suçlar hakkında uygulanacak hükümleri, suç karşılığında öngörülen yaptırımları, soruşturma ve kovuşturmanın hangi esaslar dahilinde yürütüleceğini belirler.

Ceza hukukunun kapsamına giren suçlar ise; uluslararası suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar ile millete ve devlete karşı suçlardır. 

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar