Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları, bazı durumlarda insanların günlük, sosyal ve iş hayatlarında sorunlar yaratabilmektedir. Bu gibi durumlarda suç tipi ve hükmün infazı üzerinden geçen gerekli süreler ile aşağıda incelenecek bazı diğer koşulların oluşması halinde yetkili merciler ve mahkemeler vasıtasıyla adli sicil kaydı sildirme talebinde bulunulabilecektir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl ve Nerede Tutulur ?

Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet(adli para cezası, hapis cezası) ve güvenlik tedbiri bulunan kişilerin halk dilinde sabıka kaydı olarak kayıtları tutulmaktadır. Ancak disiplin suçlarına ilişkin kararlar, tazyik hapsine ilişkin kararlar ve idari para cezaları adli sicil kaydında yer almaz.

Bununla birlikte alınan mahkumiyet sonucunda cezanın ertelenmesine veya HAGB: hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olması halinde bu kararlar normal bir adli sicil kaydında yer almamakla birlikte, bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle idari merciler tarafından talep edilmesi halinde adli sicil kaydında görülebilmektedir.

Adli sicil kaydının tutulması ve silinmesine ilişkin işlemler Adli Sicil Genel Müdürlüğü tarafından 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve Yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir.

Adli Sicil Kaydı Bilgilerinin Sorgulanması

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşivli kaydı, günümüzde kolaylıkla e devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmekle birlikte, genellikle Adliyeler içerisinde bulunan Adli Sicil Bürolarından da sorgulanabilmektedir.

Adli sicil kayıt örneği ancak

 • kişinin kendisine
 • 18 yaşından küçük olması halinde anne ve babasına
 • vekaletname ibraz etme koşuluyla kanuni temsilcisine
 • talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına

verilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydı / Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir ?

Burada öncelikle incelenmesi gereken husus, adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydının farklı kayıtlar olduğudur. Mahkumiyetlerin infazı tamamlanmamış ve bu karar nedeniyle hak mahrumiyetinin devam ettiği bir durum varsa bu karar adli sicil kaydında yer alacaktır.

Adli sicil kaydında yer alan kararın infazının tamamlanmış olması ve kişi üzerinde ilgili karar kapsamında herhangi bir hak mahrumiyetinin bulunmaması halinde ise adli sicil arşiv kaydında bu karar yer almaktadır.

Kural olarak ilgili cezanın infazının tamamlanmasıyla adli sicil kaydından bu kayıt silinmekle birlikte, ilgili karar adli sicil arşiv kaydında varlığını sürdürmektedir. Bu kayıtların silinmesini ayrı ayrı incelemek gerekirse;

 • Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

 1. Adli sicil kaydında yer alan cezanın infazının tamamlanması ile ilgili kayıt silinmektedir. Ancak aşağıda inceleneceği üzere kararın adli sicil arşiv kaydında yer alabilecek nitelikte olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
 2. İlgili cezanın ortadan kaldırılmasına yönelik şikayetten vazgeçmenin bulunması veya etkin pişmanlık bulunması halinde adli sicil kaydı silinecektir.
 3. Ceza zamanaşımına uğramışsa veya genel af durumunda da adli sicil kaydı silinmektedir.
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir ?

Adli sicil kaydında yer alan cezanın infazının tamamlanması halinde adli sicil kaydı silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmakta, aşağıda belirtilecek koşulların gerçekleşmesi halinde ise silinebilmektedir.

 1. Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza hükmü içeren, bunun dışında mahkumiyete bağlı herhangi bir hak yoksunluğuna sebebiyet vermeyen kararlar, arşiv kaydına alındıktan 5 yıl geçtikten sonra silinir.
 1. Adli Sicil Arşiv Kaydına alınan karar içerisinde TCK dışında, bu mahkumiyete bağlı herhangi bir hak yoksunluğuna sebebiyet verecek bir hüküm bulunması halinde, cezanın infazının tamamlanmasından sonra hükümlünün mahkemeye başvurusu sonucunda memnu hakların iadesi kararı verilmiş ise bu kaydın silinme koşullarının oluşması tarihinden itibaren 15 yıl sonra, memnu hakların iadesi kararı alınmamışsa 30 yıl geçmekle birlikte silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEP EDEN : AD SOYAD (TC:      )
ADRES :

KONU : Adli sicilime yönelik kayıtların koşulların oluşması nedeniyle silinmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Ekte yer alan adli sicil kaydımda yer alan Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/… E. 2017/… K. Sayılı ilamına ilişkin cezanın infazının tamamlanmış ve yasal sürelerin tümünün geçmiş olmasına rağmen adli sicil kaydımda yer alması iş ve sosyal hayatımda mağduriyetime yol açmaktadır. İşbu sebeple tarafımca kurumunuza başvurma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, silinmesine ilişkin yasal koşulların oluşmuş olması nedeniyle adli sicil kaydımda halihazırda yer alan kararların silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……

Talepte Bulunan
(imza)

Adli Sicil Kaydı Sildirme Sürecinde Olası Problemler

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi ve benzeri işlemler ile ilgili olarak, hangi durumlarda memnu hakların iadesine ilişkin başvuru yapılması gerektiği, sürelerin hangi tarihlerden itibaren hesaplanabileceği, cezanın infaz edilme tarihi konusunda vatandaşların yanlışlığa düşmüş olduğu hesap tarihleri gibi konular teknik inceleme gerektiren konulardır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular öncesinde alanında uzman bir ceza avukatı, ağır ceza avukatı, Kocaeli ceza avukatından destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar