Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Tavzih Dilekçesi

Tavzih Dilekçesi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’muzun 305. Maddesinde düzenlenmiş olan Tavzih hususu, kelime olarak açıklamak, aydınlatmak anlamına gelmektedir.

Bir hükmün müphem olması yani belirsiz olması veya birbiri ile çelişen kararlar/bilgiler içermesi halinde hükümdeki gerçek anlamın ortaya çıkarılması amacıyla başvurulan yola, hükümlerin tavzihi denir.

Tavzih dilekçesi ne zaman verilir ?

Hükmün tavzihi talebi belirli bir süreye tabi değildir. Hükmün icrası tamamlanıncaya kadar tavzihi istenebilir. Önemli bir husus ise; tavzih talebi hükmün icrasını kendiliğinden durdurmuyor oluşudur.

Tavzih ne zamana kadar yapılabilir ?

İlgili maddenin birinci fıkrasında da açıkça görülebileceği üzere;

MADDE 305- (1) Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

İlgili hükmün icrasının tamamlanmasına kadar taraflar tavzih başvurusunda bulunabilir.

Tavzih istinaf süresini keser mi ?

Bir hüküm hakkında tavzih yoluna başvurulması, istinaf ya da temyiz kanun yoluna başvurma sürelerini durdurmaz.

Tavzih Dilekçesi Örneği

KOCAELİ … MAHKEMESİNE
DOSYA NO                          : …/ … E.
VEKİLİ : Av. Görkem Ece LEBLEBİCİ & Av. Fatih AKTULUN & Av. Omay Cem ÇİÇEK
ADRES : Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:25/1 İzmit/Kocaeli
DAVACI
VEKİLİ:
KONU  : ../../…./ tarihli ve … sayılı karar hakkında tavzih taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR
Sayın Mahkemenizde görülmekte olan davada gerekçeli karar tarafımıza …/…./….. tarihinde davalıya ise …/…./…… tarihinde tebliğ edilmiş, tarafların kanun yoluna başvurmaması üzerine karar kesinleşmiştir. Ancak gerekçeli kararda davanın açılış tarihinin ve karar tarihinin yanlış yazıldığı ve kısa karar ile gerekçeli karar arasında yazım hataları bulunduğu görülmüştür. Özellikle “…………………………” hususunda yapılan yazım hatası hükmün icrasında karışıklık yaratmaktadır. Bu durum infazı etkileyecek nitelikte olduğundan belirtilen kısımların açıklanması için iş bu tavzih dilekçesi ni hazırlama zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m304-305 vd.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda mahkemenizin …./…… Esas, …./…… Karar sayılı ilamında yer alan maddi hataların düzeltilmesini ve hükmün icrasında tereddüt yaratan hususların açıklanmasını saygılarımızla vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar