Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi

Gerek terekenin borçlarından kurtulmak için gerekse daha şahsi sebepler doğrultusunda, mirasın reddi hukuki yolu, ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  reddi miras (mirasın reddi) ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek muris muvazaası davası , ortaklığın giderilmesi davası, tapu iptal ve tescil davası, mirasçılıktan çıkarma (ıskat), mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle katılma alacağı davası gibi davalarda da müvekkillerine ve danışanlarına çözümler üretmektedir.

Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır ?

Reddi miras yani mirasın reddi hususu Medeni Kanunun Miras hukuku kısmında düzenlenmiş olup, mirasın reddi dilekçesi ise birtakım şekli şartlara ve sürelere uymak zorundadır. Uyulması gereken şekli şartların eksiksiz tamamlanması ve geri dönüşü olmayacak hatalardan kaçınılması için mirasın reddi kısmında hukuki bir uzmandan yardım alınması kişilerin yararına olacaktır.

Reddi miras dilekçesi nereye verilir ?

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine başvuru ile yapılır. Mirası reddeden mirasçı sulh hukuk mahkemesine reddi miras talebi dilekçesi vermelidir. Bu kısımda mirasın reddi sürelerine dikkat edilmelidir. Reddi miras (mirasın reddi) hakkında yazdığımız detaylı yazıya sitemizin yayınlarımız kısmından ulaşabilir, Kocaeli avukat kapsamında profesyonel destek almak adına uzman avukatlarımızla hemen iletişime geçebilirsiniz. (https://www.eksenhukukkocaeli.com/miras-hukuku/mirasin-reddi/)

Reddi Miras Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: Aynur Yılmaz

VEKİLİ: Eksen Hukuk & Danışmanlık

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Ali Yılmaz (müvekkilin babası) …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil, kendisinin yasal mirasçısı olup, kendisinden kalan mirası tümüyle reddetmek istemektedir..

Muris, sağlığında ödeyemediği miktarda harcamalar yapmış ve borç altına girmiştir. Terekesi borca batık durumdadır.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, ölüm belgesi ve sair deliller.

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirasın müvekkilce reddedildiğine ilişkin talebin kabulüne karar verilmesini sayın mahkemenizden talep ederiz.

…/…/2021

18 yaşından küçükler reddi miras yapabilir mi ?   

Fiil ehliyetine sahip olan mirasçılar mirasın reddedildiğine ilişkin iradelerini bizzat gösterirken, fiil ehliyetine sahip olmayanlar (18 yaşını doldurmamış küçükler, kısıtlılar gibi sınırlı ehliyetsizler) yasal temsilcileri yani veli, vasi aracılığıyla bu reddi miras yapabilirler.

3 aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra miras reddedilebilir mi ?

Türk Medeni Kanunu’nun 606. Maddesi gereği mirasçılar mirası üç ay içinde reddedebilirler. Bu süre içinde reddedilmeyen miras, kanun gereği kabul ve kesin kazanılmış olur. Buna istinaden mirasçılar, mirası kabul etmek istemiyorlarsa bu süre içinde ret beyanında bulunmaları gerekir aksi takdirde ret hakkını kaybeder. Bu sebeple ret beyanı için öngörülen üç aylık süre niteliği gereği hak düşürücü süredir. 

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar