Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim değiştirme talebinin hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu sürece ilişkin hangi koşullarda isim değişikliği talep edilebilir, dava açmadan isim değiştirilebilir mi, isim değiştirme davası ne kadar sürer, isim değiştirme davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir gibi konuların tümünü İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımızda incelemiştik. İsim değiştirme dilekçesine ilişkin araştırma yapmadan önce bu konuların ele alındığı detaylı yazımızı incelemenizde fayda bulunmaktadır.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değiştirme dilekçesi yazmadan önce, “usul esasa mukaddemdir” ilkesine de riayet edilerek sırasıyla şu hususların belirlenmesi gerekmektedir:

  • İsim değiştirme davasında görevli ve yetkili mahkeme: isim değiştirme davalarında görevli ve yetkili mahkeme, isim değişikliği talep edecek kişinin ikamet adresinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Bu nedenle açılacak isim değişikliği davasının bu mahkemede açılması gerekmektedir. Aksi takdirde açılan dava görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle usulden reddedilecektir. 
  • Husumet(davanın kime karşı açılacağı): yazılacak dilekçede davalı kısmında “Nüfus Müdürlüğü” gösterilmelidir. Yani isim değişikliği davası nüfus müdürlüğüne yöneltilmelidir. Halk arasında davanın anne ve babaya karşı açılacağı yönündeki bilgi tamamen yanlıştır. 
  • İspat/Deliller: İsim değişikliğinin gerçekleşebilmesi için kişinin bu değişikliği talep etmekte haklı bir nedeninin bulunması gerekmektedir. Ancak bu haklı nedenin yalnızca var olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu haklı nedenin dava kapsamında ispat edilmesi gerekmektedir. Hangi nedenlerin güncel mahkeme kararları ve öğreti görüşleri doğrultusunda haklı nedenler kabul edildiğini ve bunların hangi delillerle ispat edilebileceğini daha önce İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımızda belirtmiştik. Bu haklı neden hangi delille ispat edilecekse, bu delillerin dilekçede belirtilmesi, farklı yerlerden getirtilecek belgeler bulunması halinde bu belgelere ve nereden getirtileceğine dair bilgi verilmesi gerekmektedir. 
  • Talep: Dilekçenin sonuç ve istem kısmında, değişikliği talep edilen ismin, mahkeme kararı doğrultusunda hangi isim ile değiştirilmesi istendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 
  • Haklı Nedenin Açıklanması: dilekçenin esasına ilişkin isim değişikliğinin hangi nedenle değiştirilmesi istendiğinin dilekçenin açıklama bölümünde açıklanması gerekmektedir. 

Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, medeni hukuk alanlarının tamamında olduğu gibi, isim ve soyadı değişikliği davası, isim değiştirme dilekçesi ve benzeri alanlarda da müvekkillerimize alanında uzman medeni hukuk avukatı kadromuz ile birlikte hizmet vermekteyiz.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nereye Verilir?

İsim değiştirme dilekçesi, isim değişikliği talep eden kişinin ikametinin bulunduğu yer adliyesi hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna teslim edilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra talebe ilişkin mahkeme ve dosya numarasının belirlenmiş olduğu Tevzi Formu başvuruda bulunan kişiye teslim edilir. Devam eden süreçte mahkeme, davacının dava dilekçesinde belirttiği adrese hazırlayacağı tensip ve bu kapsamda ara kararlar ile duruşma gününe yönelik tebligat gönderecektir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

GÖLCÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
ADRES :

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim değişikliği talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

İsmim her ne kadar nüfus kaydı sırasında kayıtlara “Temoçin” olarak geçse de, hayatım boyunca bütün sosyal çevrem tarafından “Buğra” olarak tanındım, kendim de yaşamım boyunca “Timur” ismini kullandım. Nitekim bu hususa ilişkin aşağıda bilgilerini verdiğim tanıkların dinlenmesini talep ediyorum.

Her ne kadar hayatım boyunca “Timur” adını kullanmış olsam da, resmi kayıtlarda isminin “Temoçin” olarak geçiyor olması, iş hayatında ve resmi işlerde bana problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda bu sorunun giderilmesi ve herhangi bir aidiyet hissetmediğim “Temoçin” isminin, hayatım boyunca kullanmış olduğum “Timur” olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 30.04.2015 tarih, 2014/18248 E. 2015/7152 K. Sayılı ilamında belirtilen “…tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir…”

HUKUKİ NEDENLER : TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, HMK, Yargıtay içtihatları, sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık ( tanık isimleri, tc kimlik numaraları ve adresleri), nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, bilirkişi, yemin, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, davanın kabulü ile birlikte nüfus kayıtlarında “Temoçin” olarak geçen ismimin “Timur” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı
(imza)

1 Comment
  1. Komik ve gülüc olan ismi nufusa dilekce vererek duzeltebiliyormusuz nufusa verilecek dilekce ornegi verebilirmisiniz
    Teşekkürler

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar