Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Eksen Hukuk » Blog » Adli Yardım Talepli Dilekçe

Adli Yardım Talepli Dilekçe

Herkes eşit ve adil yargılanma hakkına sahip olduğu gibi, gerekli şartları sağladığı takdirde harçlardan muaf tutulma ve ücretsiz avukat desteği alma olanağına sahiptir. Burada amaçlanan, bireylerin sadece maddi imkânsızlık sebebiyle hakkını aramaktan alıkonulmaması ve gerekli hukuki desteğin kendisine sağlanmasıdır. 

Adli yardım talebi nedir ?

Adli yardım, avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma ve yargılama harç ve giderlerinden muafiyet sağlar. Adli yardımı hukuk, idare ve ceza alanlarında talep edebilirsiniz. 

  • Hukuk davaları ve idari davalarda, baro veya mahkemelerde adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. 
  • Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında; polis ve jandarma karakolları, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinde adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Adli yardım talebi için;

  • Adli Yardım başvuru formu
  • Bağlı bulunulan belediyeden emlak kaydı.
  • SGK (SSK-Bağ-Kur) dan alınacak kayıt.
  • Tapu Sicil Müdürlüğünden gayrimenkul kaydı.
  • Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı aile nüfus kaydı
  • Muhtardan alınacak fakirlik ilmühaberi

evrakları gerekmektedir.

Kimler Adli Yardım Talebinde Bulunabilir ?

Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Türk Vatandaşı Değilim, Adli Yardım Talebinde Bulunabilir Miyim ?

Evet, aşağıda açıkladığımız koşulları sağlayan yabancı uyruklu kişiler de adli yardım hakkından yararlanabilirler.

Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri için kısmen ya da tamamen ödeme gücünden yoksunluk ve talebin açıkça dayanaktan yoksun olmaması şartları yanında, karşılıklılık (mütekabiliyet) şartının da bulunması gerekir.

Karşılıklılık şartı, Türkiye’de adli yardım talebinde bulunan yabancının vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarının da adli yardımdan yararlanabilmesi ile sağlanır. Karşılıklılık şartının ispatında, iki taraflı veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar ve ilgili ülkedeki Türk vatandaşlarına bu hakkın verildiğini gösteren fiili uygulamaların ispatı yeterlidir

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında, Türk vatandaşı olmayan kişiler de Türk vatandaşları ile aynı şekilde adli yardım hakkına sahiptir.

Adli Yardım Hangi Dava Çeşitleri İçin Geçerlidir ?

Adli yardım açılmış veya açılacak tüm hukuk davalarında (asliye hukuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, tüketici mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, kadastro mahkemesi, icra mahkemesi, iş mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi), idari davalarda (idare mahkemesi, vergi mahkemesi), çekişmesiz yargı işlerinde, icra ve iflas takiplerinde, delil tespitinde, ihtiyari tedbir ve ihtiyati hacizlerde geçerlidir.

Adli Yardım Talepli Davalarda Süreç

Adli yardım talebi baro tarafından onaylandıktan sonra kişiye baroya kayıtlı avukatlardan bir avukat ataması yapılır. Kişi, avukatıyla birlikte hareket ederek adli yardım talebinde bulunduğu husus kapsamında dava sürecini başlatır.

Açılan davada, dava dilekçesinde mahkemeden adli yardım talep edilir. Eğer mahkeme adli yardım talebini kabul ederse yargılama boyunca kişiden yargılama gideri ve harçlar alınmaz. Eğer ki mahkeme adli yardım talebini reddederse,  ücretsiz olarak sadece avukat desteği almış olacak ancak kişinin yargılama giderlerini ödemesi gerekecektir.

Adli Yardım Talepli Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ : Av. 

ADRES  : Karabaş, Müneccim Arif Sk. No:25/1 K:2, İzmit/Kocaeli

KONU : 

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Dava dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz davacının fakirlik belgesi nezdinde, davanın adli yardımlı olarak görülmesini sayın mahkemenizden talep ederiz.
  2. Davacının gelir sağlayabileceği hiçbir imkanı bulunmamaktadır bu sebeple davanın adli yardımlı olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz !

Yorum Bırakın

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar