Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilişim sistemleri ve ağı üzerindeki her tür hukuki ilişkiyi düzenleyen, kişilerin ve sağlayıcıların bu sistemler üzerindeki hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

İlerleyen teknoloji ve bilişim alanının gelişmesiyle, bu alanı düzenleyen hukuki mevzuat gereksinimi de artmış ve gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 

Günümüzde bilişim hukukunun gelmiş olduğu noktada, neredeyse ceza hukuku, tüketici hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku gibi çoğu, hatta ve hatta bütün hukuk dallarıyla ilgisi bulunduğu kabul edilebilir. 

Bir boşanma davasında dahi eşler birbirlerine ait telefon, bilgisayar gibi kişisel veri içeren teknolojik aletlere yazılımlar yükleyerek veya izinsiz giriş yaparak bazı konuları ispat etmeye çalışmaktadır. 

Bu kapsamda bilişim hukuku alanının genişliği tartışılmaz bir gerçek olmakla birlikte, günümüzde de teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün bu hukuk dalanının bağlantıları genişlemektedir.

Bilişim Hukukunun Gelişimi

Ülkemizde bilişim hukukuna veya bilişim suçlarına dair doğrudan doğruya bir kanun olmamakla birlikte, bu alana ait çoğu mevzuatta düzenleme görmek mümkündür. 

Türk Ceza Kanunu’nun 243-245. Maddeleri arasında bilişim alanındaki suçlar düzenlenmiştir. Nitekim farklı kanunlarda da bilişim sistemlerindeki verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, depolanması ve paylaşılması, bu sistemlere hukuka aykırı yollarla erişilmesi ve benzeri konulara ilişkin birçok düzenleme bulunmaktadır. 

Yine de gelişen teknoloji, her geçen gün bilişim hukukuna yönelik yeni ve ayrıntılı bir mevzuat gereksinimini artırmaktadır.

Bilişim Hukukunun Kapsamı

Daha önce de belirttiğimiz gibi, günümüzde her hukuk dalının bilişim hukukuyla bağlantılı olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Bilişim alanında elde edilen delillerin hukuki niteliği, bu delillerin dayanak teşkil ettiği davalara dair iddia ve savunmalar, bilişim suçlarına dair yargılamalar ve daha birçok yargı alanı, bilişim hukuku ile bağlantılıdır.

Bu alanın çok teknik bir alan olması,  incelemelerin oldukça detaylı yapılması gerekmesi ve daha birçok nedenle hak kaybına uğramamak, taleplerinize en kısa yoldan en verimli şekilde ulaşabilmek için Eksen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyemizde bulunan alanında uzman bilişim hukuku avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Bilişim suçları, günümüzde gelişen teknoloji ve teknolojik aletler ile birlikte gün geçtikçe tanım ve çeşit olarak değişiklik göstermekteyse de, en kısa tanımıyla bilgisayar, cep telefonu, internet ve benzeri teknolojik aletlerin araç olarak kullanılarak elektronik/sanal ortamda gerçekleşen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Bilişim suçlarına ilişkin gerçekleşen yargılamalar, öncelikle fiili gerçekleştirenlerin tespiti ile başlamakla birlikte, devam eden süreçte soruşturma aşamasının tamamlanması ile birlikte suç işlediği yönünde makul şüphe oluşan kişilerin tespit edilerek yargılanması ile sonuçlanmaktadır.

Bilişim suçlarına ilişkin suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. Maddesi ve devamında düzenlenmiş olmakla birlikte, bu başlık altında düzenlenmiş olan suçlar:

  • Bilişim Sistemine Girme (TCK 243)
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244)
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245)
  • Yasak cihaz ve program kullanma (TCK 245/A)

Olarak belirtilmiştir.

Her ne kadar TCK’nin Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar yalnızca yukarıdakiler olsa da, bilişim hukukundan kaynaklanan suçların yalnızca yukarıdakiler olduğunu söylemek doğru olmayacak, daha önce de belirttiğimiz gibi, bilgisayar, telefon, banka hesapları ve internet gibi teknolojik ve dijital aletler araç olarak kullanılarak gerçekleştirilen; mağdur ile yüz yüze gelmeksizin gerçekleşen ve suç teşkil eden her tür fiil olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Logo
0 262 331 07 59
Pandemi döneminde alanında uzman avukatlarımız ile online danışmanlık sürecini hemen planlayabilir, yanıtını merak ettiğiniz sorulara 7/24 ulaşabilirsiniz.
This is default text for notification bar