Karabaş Mah. Müneccim Arif Sk. 25/1 İzmit/Kocaeli

User Posts: Eksen Hukuk
0
Vasi Tayini Dilekçesi
0

Vesayet altına alınma, kişinin ya da ilgililerin isteği üzerine veya mahkeme kararıyla gerçekleşir. Bu durum vesayet işlerinin kamu düzeniyle ilgili olması ...

0
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası
0

TC Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Bu nedenledir ki ...

0
Yağma Suçu ve Cezası
0

Yağma suçu bünyesinde birçok fiili barındırır. Bunlar korkutma, aldatma, tehdit etme, gasp etme, yaralama, alıkoyma veya kişinin malına zarar verme gibi ...

1
Hakaret Suçu ve Cezası
0

Hakaret bir kimseyi aşağılamak, küçümsemek anlamına gelir. Hakaret eden, muhatabının onur ve haysiyetini hedef alır. Kişiye sahip olmadığı ve toplum tarafından ...

0
Düğün Takıları Davası
0

Güncelliğini her zaman koruyacak bir konu olan düğünde takılan takılar hususu eşler ve aileler arasında tartışmalara neden olmaktadır. Konu özellikle boşanma ...

0
Tefecilik Suçu ve Cezası
0

Şu an dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ile değişen bankacılık uygulamaları nedeniyle uygulamada görünürlüğü giderek artan“ tefecilik suçu (TCK md. 241)” de ...

0
Vekillikten Çekilme Dilekçesi
0

Vekillikten çekilme, Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlenmekle birlikte, vekillikten hangi koşullarda çekilebileneceği ve istisnalarından kısaca ...

0
Davadan Feragat Dilekçesi
0

Davadan feragat, HMK 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili yazımızda feragatin koşulları, feragat beyanında hangi şekillerde bulunulması gerektiği, ...

0
İtirazın İptali Davası
0

İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu'nda ilamsız takip kısmında düzenlenmiştir. İlamsız takipte kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu çeşitli ...

0
Ticari Davalar
0

Ticari faaliyetleri ilgilendiren bütün davalar ticari dava değildir. Bir ticari işletme ile bağlantılı olan her uyuşmazlık ticaret mahkemelerinde çözümlenmez. ...

Browsing All Comments By: Eksen Hukuk
0 262 331 07 59
Logo